NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Verhagen: blokkeren BitTorrent-verkeer door RUG in strijd met netneutraliteit

Verhagen: blokkeren BitTorrent-verkeer door RUG in strijd met netneutraliteit

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) biedt aan haar studenten toegang tot internet aan. Enkele weken geleden verscheen het bericht dat de RUG al het BitTorrent verkeer over haar netwerk voortaan zal blokkeren. Dit naar aanleiding van diverse klachten vanuit de entertainmentindustrie over auteursrechtinbreuk.

Via Twitter uitte ik over dit besluit al mijn verbazing. Een deel van het internet wordt zomaar afgesloten terwijl filesharing via het BitTorrent protocol ook veel wordt gebruikt voor de uitwisseling van legale bestanden. Een vergaande maatregel dus, en dat slechts op basis van klachten van private partijen. Ik vind dit een kwalijk voorbeeld van zelfcensuur en preventieve censuur. De RUG verdedigde zich door te stellen dat het te veel werk zou zijn om iedere klacht afzonderlijk te onderzoeken, en op basis daarvan concrete maatregelen te nemen. Zo kunnen we aan de gang blijven. Laten we ook Google Search maar afsluiten, want die dienst wordt ook gebruikt om inbreuk te maken, en het is wel veel werk om op individueel niveau te onderzoeken of er wel daadwerkelijk sprake is van inbreuk. Maar met dit soort redeneringen wordt het kind met het badwater weggespoeld, en het vrije, open internet iets moois uit het verleden.

Los van het principiële bezwaar dat ik heb tegen de zelfcensuur die de RUG toepast, twitterde ik ook dat het in strijd is met het vereiste van netneutraliteit.

Op 22 juni 2011 nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet aan. Een vrij revolutionair onderdeel daarvan is een vergaande verplichting tot netneutraliteit: het voorgestelde artikel 7.4a bepaalt expliciet dat aanbieders van internettoegangsdiensten geen diensten of toepassingen van het internet mogelijk belemmeren of vertragen, tenzij daartoe een noodzaak bestaat. Daarbij zijn vier limitatieve noodzakelijkheidsgronden geformuleerd.

Naar aanleiding van Kamervragen over de actie van de RUG, heeft Minister Verhagen geantwoord dat de RUG kwalificeert als ‘aanbieder van internettoegangsdiensten’ in de zin van het voorgestelde artikel 7.4a Telecommunciatiewet. Vervolgens concludeert de minister dat wanneer het artikel van kracht wordt, de RUG in strijd handelt met de dan verplichte netneutraliteit. Want de limitatieve uitzonderingsgronden zijn niet van toepassing, zo stelt de minister terecht. Verhagen merkt daarbij met zoveel woorden op dat klachten van organisaties van auteursrechthebbenden op zichzelf géén geldige reden vormen voor het blokkeren van internetverkeer.

Hopelijk vormt dit een duidelijk signaal aan alle aanbieders van internettoegangsdiensten dat zij niet zomaar naar de pijpen van de entertainmentindustrie moeten dansen. Doen zij dat wel, dan handelen zij straks in strijd met de wet.

BRON: Nu.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.