NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Verenigde Naties: privacy niet negeren in strijd tegen terrorisme

Verenigde Naties: privacy niet negeren in strijd tegen terrorisme

Martin Scheinin, speciaal rapporteur van de Verenigde Naties voor bevordering en bescherming van de mensenrechten en fundamentele vrijheden bij gelijktijdige bestrijding van het terrorisme, heeft een rapport gepubliceerd.

 

In het rapport spreekt Scheinin zijn bezorgdheid uit over de wereldwijd toenemende controlemaatregelen in de strijd tegen het terrorisme. Hij brengt in herinnering dat de strijd tegen terrorisme niet automatisch iedere inbreuk op privacy legitimeert (paragraaf 13).

 

Het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (ook wel het IVBPR of het BUPO) beschermt het recht op privacy in artikel 17:

 

“1.Niemand mag worden onderworpen aan willekeurige of onwettige inmenging in zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, noch aan onwettige aantasting van zijn eer en goede naam.

 

2.Een ieder heeft recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of aantasting.”

 

Volgens Scheinin hebben maatregelen in de strijd tegen terrorisme geleid tot aantastingen van privacy.

 

Scheinin wijst er verder op dat verwerking van persoonsgegevens ook aan banden gelegd dient te worden om een chilling effect op de uitingsvrijheid en op het recht op recht op vreedzame vergadering te voorkomen. Met andere woorden, data protection is niet alleen belangrijk in verband met het recht op privacy, maar ook in verband met andere grondrechten (paragraaf 11).

 

Tot slot roept hij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties op om te werken aan een ‘Global Declaration on Data Protection and Data Privacy’ (paragraaf 73).

 

(Voor lezers met haast: het rapport opent met een samenvatting en eindigt met aanbevelingen aan wetgevers, regeringen en organen van de Verenigde Naties.)

 

BRON: Verenigde Naties


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.