NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Vanaf-tarieven toegestaan door RCC

Vanaf-tarieven toegestaan door RCC

De Reclame Code Commissie (RCC) oordeelde 14 maart j.l. dat het aanbieden van een vliegreis vanaf €34,99 door Aer Lingus is toegestaan, zelfs al de uiteindelijke prijs verhoogd blijkt te worden met €75,79.

Waarom? In beginsel is het namelijk wel mogelijk om voor €34,99 een enkele reis te boeken naar Dublin (klager had een reis geboekt naar Dublin) en is de reis beschikbaar. Op grond van art. V sub 1 van de Reclamecode Reisaanbiedingen (RR) dienen reisaanbieders te zorgen voor een redelijke beschikbaarheid van de aangeboden diensten voor de genoemde prijs. De RCC oordeelt dat aannemelijk is geworden dat Aer Lingus in redelijke mate stoelen beschikbaar heeft (gehad) voor deze aanbieding en onder deze prijs, inclusief belastingen en toeslagen. (Daarnaast was overigens ook nog een link opgenomen naar “meer info” ) Het feit dat dit tarief niet meer beschikbaar was voor de door klager gewenste reisdata leidt dan ook niet tot een ander oordeel volgens de RCC. Adverteerder heeft dan ook voldaan aan artikel V sub 1 RR en de klacht wordt afgewezen.

In een recente eerdere zaak wam het aspect inzake “vanaf-prijzen” ook al aan de orde, waarover de Advocaat Generaal (A-G) Mengozzi (zaak C-122/10) zich kritisch uitliet. Prejudiciële vragen werden gesteld naar aanleiding van een Zweedse vliegvakantieadvertentie. De Zweedse ombudsman oordeelde dat sprake was van een advertentie die een commerciële boodschap bevatte in de vorm van een uitnodiging tot aankoop. Deze bevatte volgens hem een misleidende commissie, omdat er slechts een vanaf-prijs was vermeld en informatie over de voornaamste kenmerken van het aangeboden product ontbrak of tekortschoot.

Volgens de A-G is pas voldaan aan de vervulling van de informatieverplichting bij het vermelden van een vanaf-prijs, indien het niet noodzakelijk of niet mogelijk is de berekeningswijze van de eindprijs of eventuele extra kosten te vermelden en te vermelden wie deze betaalt, en de handelaar voor nadere informatie naar zijn website of naar een andere vergelijkbaar medium verwijst.

De ratio hierachter is dat de consument een geïnformeerd besluit over een transactie moet kunnen nemen (en de ratio daarvan is de consumentenbescherming). Is dat het geval terugkijkend op de eerstgenoemde zaak? De uiting was als volgt:

“Dublin vanaf € 34,99

Reizen: 10 januari – 12 april. Boeken voor: 20 januari

Genoemde tarieven zijn voor een enkele reis inclusief luchthavenbelastingen en

toeslagen.”

Ook is een link opgenomen in de aanbieding naar meer info. En het antwoord op mijn eerdere vraag? Ik denk wel dat de consument een geïnformeerd besluit over de transactie heeft kunnen nemen, met name gezien de vermelding dat de prijs inclusief belastingen en toeslagen is en de link die is opgenomen voor meer informatie.

Lees hier het oordeel van de RCC.

Lees hier de conclusie van de A-G P. Mengozzi.

BRON: Reclameboek.nl, curia.europe.eu


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.