NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • "Uw incasso altijd gratis geregeld"

"Uw incasso altijd gratis geregeld"

Het incassobureau dat deze slogan voert, zal vermoed ik haar slogan gaan aanpassen - in ieder geval als het om een incasso gaat die door de rechtbank Maastricht dient te worden behandeld. Waarom? Omdat de rechtbank heeft besloten de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten af te wijzen. Motivering: "In het logo op het briefpapier van de incassogemachtigde is immers de tekst: “uw incasso altijd gratis geregeld“ opgenomen en daaruit kan niet anders worden afgeleid dan dat geen buitengerechtelijke incassokosten zijn gemaakt."  Terecht? Ik weet het zo net nog niet. De wet regelt dat kosten ter verkrijging buiten rechte voor vergoeding in aanmerking kunnen komen (mits redelijk). Het kan daarbij zowel om externe als om interne kosten gaan. Lees hier het vonnis. 

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (2)

Gert donderdag 11 maart 2010 21:44

Nee de rechter heeft mijns inziens de plank volledig mis geslagen. Wanneer een bureau een dergelijke slogan voert slaat dat op de verhouding tussen het bureau en zijn opdrachtgever. Dit wil niet zeggen dat er geen kosten worden gemaakt maar dat het bureau deze niet zal doorberekenen aan haar opdrachtgever. Zij geeft daarmee niet aan dat zij geen kosten in rekening zal brengen bij de debiteur. De debiteur is nalatig in zijn betalingen en aan hem mogen op wettelijke grondslag kosten worden doorberekend. Deze kosten kan het bureau ook opvoeren in de gerechtelijke procedure.

W.J.H. Flokstra woensdag 24 maart 2010 18:34

De slogan Uw incasso altijd gratis geregeld is door ons, Actis Jura, zorgvuldig gekozen en komt overeen met de uitleg van Gert. Gratis is niet hetzelfde als geen kosten in rekening brengen. De kosten worden voldaan door de debiteur en de opdrachtgever betaalt ons derhalve niets. Wij dragen echter het risico dat een incasso niet succesvol is. De motivatie van de rechter ontging ons dus ook. De slogan blijven wij uiteraard wel gebruiken. Zie ook www.actisjura.nl voor een uitgebreidere uitleg.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.