NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • US Supreme Court oordeelt over octrooieerbaarheid bedrijfsconcepten

US Supreme Court oordeelt over octrooieerbaarheid bedrijfsconcepten

Na maanden van wachten heeft het US Supreme Court vandeweek eindelijk uitspraak gedaan in de zaak Bilski vs Kappos. Deze zaak betrof octrooien op zogenaamde “business methods”, bedrijfsconcepten, in de Verenigde Staten. Velen hoopten dat deze octrooien sterk zouden worden beperkt, of op zijn minst dat duidelijk richtsnoeren zouden worden aangeven over de wijze waarop octrooien voor “business methods” in de toekomst moeten worden beoordeeld. Uitkomst? Een grote teleurstelling: geen van beiden. Hoewel deze uitkomst geen direct gevolg heeft voor Nederlands octrooirecht, is het wel interessant om naar deze zaak te kijken, gezien het feit dat software in de VS wél octrooieerbaar is (in tegenstelling tot Europa, waar deze octrooieerbaarheid beperkt is), en welke gevolgen daarmee gepaard gaan.

 

De zaak Bilski betreft een octrooiaanvraag van de heren Bernard en Rand Warsaw Bilski. De Bilski’s hadden een aanvraag ingediend bij de US Patent Office voor een octrooi op methoden voor het afdekken van “hedging” risico’s. Het Patent Office wees de octrooiaanvraag af, aangezien een abstract idee als dit niet in bescherming zou komen voor octrooibescherming onder de Amerikaanse Octrooiwet.

 

Bilski stelde vervolgens  hoger beroep in bij het Amerikaanse Court of Appeals for the Federal Circuit. Dit Hof bevestigde de afwijzing van de octrooiaanvraag, en introduceerde een “machine-or-transformation-test” om aan te geven wat wel en niet octrooieerbaar is: de aanvrager van een octrooi may show that a process claim satisfies § 101 [De betreffende octrooiwet, WFD] either by showing that his claim is tied to a particular machine, or by showing that his claim transforms an article.” Kortom, er moet sprake zijn van meer dan slechts een abstract idee. Abstracte ideeën zijn niet octrooieerbaar. Tot zover lijkt er een oplossing te zijn gekomen voor de stortvloed aan octrooiaanvraag voor de meest vreemde ideeën, zonder enige relatie met technologische uitvindingen of processen: services voor arbitrage, fiscale planning, juridisch advies, fondsenwerving voor liefdadigheid en zelfs een systeem voor toiletreserveringen.

 

Maar dan… Bilski was het niet eens met de uitspraak van het Hof en is in beroep gegaan bij het US Supreme Court, het Amerikaanse Hooggerechtshof. Deze bevestigde de afwijzing van de octrooiaanvraag door het Hof, maar gaf een andere motivering. Volgens het Hooggerechtshof is de “machine-or-transformation-test” een aanwijzing voor octrooieerbaarheid, maar niet de enige of exclusieve test. Daarmee verwierp ze bovendien de stelling dat alle “business methods” per definitie niet octrooieerbaar zouden zijn.

 

Kortom, de “machine-or-transformation-test” wordt afgezwakt en het Hooggerechtshof komt niet met een advies voor toekomstige octrooien met betrekking tot “business methods”. De uitspraak heeft hierdoor weinig helderheid gebracht in het Amerikaanse octrooirecht, zoals wel werd verwacht. Een grote teleurstelling dus.

 

Om een goed idee te krijgen van de achtergrond van deze zaak raad ik de volgende korte film aan: Patent Absurdity (op Youtube opgedeeld in drie stukken):

 

 

Om de video te bekijken dient u social media cookies te accepteren.
Klik hier om alle cookies te accepteren.(Zie hier de volledige film).

 

Lees hier meer over de Bilski zaak.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.