NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Update LinkedIn privacy settings

Update LinkedIn privacy settings

Vorige week schreven wij over het nieuws dat LinkedIn profielfoto’s gaat gebruiken voor advertenties van derden. Daartoe had LinkedIn een nieuwe privacysetting toegevoegd, waarbij standaard was aangevinkt dat de gebruiker hiervoor toestemming geeft. Door De Pers, BNR en Webwereld ben ik geïnterviewd over de vraag in hoeverre deze actie van LinkedIn is toegelaten, want de verontwaardiging was groot.

Ik heb gezegd dat het plaatsen van een standaard vinkje bij een voor de gebruiker niet bekende privacysetting bezwaarlijk als ‘ondubbelzinnige toestemming’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) kan gelden. Ondubbelzinnige toestemming betekent immers dat er geen twijfel over mag bestaan dat de gebruiker toestemming heeft gegeven. Ook wees ik op het onlangs verschenen rapport van de Artikel 29 Werkgroep (een gezaghebbend Europees adviesorgaan met bestaande uit de verschillende Europese privacy toezichthouders) over het begrip toestemming. De Werkgroep geeft met het rapport er blijk van zeer streng in de leer te zijn. Toestemming vereist sowieso een actieve handeling van de gebruiker, aldus de Werkgroep. Zie hierover meer de blog van Thomas van Essen.

LinkedIn heeft later verklaard dat zij de gebruikers tot tweemaal toe heeft geïnformeerd via haar blog, en dat de gebruiker bij de eerste keer opnieuw inloggen een banner te zien zou hebben gekregen waarin eveneens de nieuwe functionaliteit werd aangekondigd. Los van het feit dat ik zelf die banner nooit heb gezien (en de reacties op een #durftevragen tweet van mij wezen uit dat velen deze banner niet hebben gezien), is dit naar mijn mening onvoldoende om te zeggen dat de gebruiker toestemming heeft verleend.

Wat in de berichtgeving enigszins onderbelicht is gebleven, is dat LinkedIn naar mijn mening mogelijk een beroep zou kunnen doen op het hebben van een gerechtvaardigd belang, één van de acht wettelijke grondslagen op basis waarvan persoonsgegevens mogen worden verwerkt (ondubbelzinnige toestemming is één van de andere), zie onze eerdere blog. Overigens zal de Artikel 29 Werkgroep hier vast anders over denken.

De PvdA heeft inmiddels kamervragen gesteld over de mogelijke privacyschending door LinkedIn. Een antwoord van de Minister heeft LinkedIn niet meer afgewacht. Zij heeft aangekondigd haar privacy-instellingen te zullen aanpassen naar aanleiding van de vele negatieve reacties. Lang leve het publieke debat!PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Michel Rijnders woensdag 17 augustus 2011 21:50

Wat zo interessant is in deze discussie is dat er volgens mijn geen andere gegevens op een andere wijze worden verwerkt. De gegevens worden aan dezelfde personen vertoond (je netwerk) en alleen op een andere positie (de reclamepositie). In feite verandert er volgens mij dus niets aan de gegevensverwerking. Wat zegt de wet daar precies over?

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.