NL EN

Update E-Privacy Directive

Enkele weken terug werd de ‘Richtlijn 2009/136/EG Van het Europese Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronischecommunicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming’ gepubliceerd.

De nieuwe richtlijn vernieuwt de Universele Diensten-richtlijn en de E-Privacyrichtlijn. De E-Privacyrichtlijn verbiedt bijvoorbeeld spam en geeft regels omtrent cookies. (Lees hier eerdere berichtgeving over regels met betrekking tot cookies door kantoorgenoot Wouter Dammers.)

 

Niet alleen de titel van de richtlijn is imposant. De richtlijn zelf is 26 pagina's lang en bevat 76 preambules.  

 

Hier is de nieuwe richtlijn te lezen en te downloaden.

 

Mocht iemand al een geconsolideerde versie van de richtlijn hebben dan horen we dat graag.

 

 

 

 

BRON: Publicatieblad van de Europese Unie


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.