NL EN

Update cookiewet

Gisteren stond het telecompakket op de agenda van de Eerste Kamer nadat de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatie op 22 juni jl. had aangenomen.

De Eerste Kamer had kunnen beslissen het wetsvoorstel als hamerstuk te zullen afdoen. Het zou dan simpelweg worden aangenomen. Maar dat is niet gebeurd, en eerlijk gezegd had ik dat ook niet verwacht.

Wat gaat er dan wel gebeuren? Het wetsvoorstel staat nu op de agenda voor 4 oktober aanstaande. Er zal dan een voorlopig verslag worden voorbereid. Zodra dit verslag gereed is, wordt het uitgebracht aan de regering die daarop schriftelijk mag reageren met een memorie van antwoord.  

·         na dit antwoord bepaalt de betreffende commissie van de Eerste Kamer of zij een tweede schriftelijke ronde nodig acht of dat een eindverslag kan worden vastgesteld.

·         De tweede schriftelijke ronde bestaat uit een nader voorlopig verslag, dat wordt gevolgd door een nadere memorie van antwoord.

·         Ook hierna wordt weer bepaald of er een eindverslag kan worden uitgebracht of nog een volgende schriftelijke ronde moet plaatsvinden. Dit laatste komt vrijwel nooit voor en kan alleen plaatsvinden met toestemming van de Eerste Kamer.

Kortom, de nieuwe cookiewet laat nog wel even op zich wachten. En dat geldt ook voor de andere onderdelen van het nieuwe telecompakket, waaronder de in de Tweede Kamer zwaarbevochten netneutraliteit.

Het geeft de online reclamebranche in ieder geval de tijd om de zelfregulering en het do not track register nog verder door te ontwikkelen. Met de lancering van www.youronlinechoices.eu is al een belangrijke stap gezet. Een goede do not track standaard en effectieve zelfregulering is precies wat Eurocommissaris Neelie Kroes wil. De voortgang wil zij medio 2012 evalueren. Tegen die tijd zullen de nieuwste internet browser waarschijnlijk ook beter geschikt zijn om de vereiste toestemming voor het plaatsen van cookies te geven. En met de beslissing van de Eerste Kamer het wetsvoorstel niet als hamerstuk af te doen, ziet het er naar uit dat het wetgevingsproces gelijke tred houdt of zelfs langzamer is dan de ontwikkelingen in de markt.  PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Anastasia Da paxiao maandag 12 augustus 2013 17:41

Hallo heer / mevrouw, er is business Ik wil dat we together.If u geïnteresseerd bent antwoord terug naar mij doen? Thanks jouwe Anastasia.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.