NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Uitvaartorganisaties willen klacht indienen tegen VARA Rambam

Uitvaartorganisaties willen klacht indienen tegen VARA Rambam

Uitvaart organisaties DELA, Monuta en Yarden gaan een klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek ("RvdJ") tegen de VARA. De uitvaart ondernemingen vinden het respectloos dat zij door het programma Rambam voor de gek zijn gehouden met iemand die zogenaamd was overleden. Volgens de organisaties zijn hiermee ethische grenzen overschreden. Begin vorige week werd bij de ondernemingen een overlijden gemeld, waarna zij in een 'ronduit vreemde' situatie terecht kwamen. Na onderzoek op internet ontdekten de bedrijven dat de nabestaande presentatrice is van Rambam.

De uitvaartorganisaties zijn bang dat de gesprekken met verborgen camera's zijn opgenomen en vinden dat dit niet in overeenstemming zou zijn met de leidraad van de RvdJ. Die leidraad bepaalt dat het gebruik van verborgen opname-apparatuur en het zich toegang verschaffen tot niet-openbare ruimten zonder zich als journalist bekend te maken niet toelaatbaar is, tenzij er voor journalisten geen andere weg open staat om een ernstige misstand aan het licht te brengen of een zaak van maatschappelijk belang scherper te belichten en de werkwijze geen onevenredige inbreuk maakt op de privacy en de veiligheid van betrokkenen.

De VARA stelt dat de feiten worden omgedraaid door het betichten van de VARA van het respectloos handelen jegens nabestaanden en het overschrijden van ethische grenzen. De VARA geeft aan dat doordat hun betrokkenheid bij het onderwerp nu naar buiten is gekomen, het programma niet op de voorgenomen wijze kan worden afgerond. Het is dus nog maar de vraag wat er volgende week precies te zien zal zijn in de Rambam uitzending en of dat wel of niet in strijd is met de Leidraad van de Rvd.

BRON: Parool.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

J.Brals woensdag 11 januari 2012 16:24

Mijn moeder is op 12sep.j.l. overleden. Dit is gemeld aan Yarden,via een officieel aanvraagformulier. Na 4 maanden maar eens gebeld hoe het met de korting zat. Men wist toen niet eens dat ze was overleden (Crematie n.b. in een Yarden crematorium), Via haar polis zou ze recht hebben op € 500. korting, maar nu weigeren ze dat omdat de uitvaartverzorger niet bij hun aangesloten zou zijn. Dit is pure oplichterij in mijn ogen

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.