NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Uitspraak HvJEU Luksan vs Van der Let

Uitspraak HvJEU Luksan vs Van der Let

Het Europese Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan in de zaak Luksan. Het Hof volgt in grote lijnen de conclusie van haar A-G, die ik eerder heb besproken op deze weblog (klik hier voor de achtergond van de zaak). 

Het Hof oordeelt dat een aantal belangrijke exploitatierechten op filmwerken rechtstreeks en oorspronkelijk toekomen aan de hoofdregisseur. De lidstaten mogen geen wetgeving invoeren waarbij deze rechten van rechtswege en uitsluitend aan de producent van het betrokken werk worden toegekend. Wel mag in de nationale wetgeving een vermoeden van overdracht worden neergelegd zolang dat vermoeden maar weerlegbaar is.

Verder oordeelt het Hof dat de billijke compensatie die aan rechthebbenden moet worden betaald op grond van het bestaan van een thuiskopie exceptie eveneens rechtstreeks en oorspronkelijk moet toekomen aan de hoofdregisseur. De lidstaten mogen ten aanzien van dit vergoedingsrecht niet voorzien in een vermoeden van overdracht, ongeacht of dit vermoeden weerlegbaar is of niet. Een dergelijk vermoeden zou onder andere in strijd zijn met artikel 17 van het Europese Handvest van Grondrechten.

Lees hier het arrest.

BRON: IE-Forum


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.