NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Uitnodiging tot aankoop en vanaf-prijzen

Uitnodiging tot aankoop en vanaf-prijzen

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft recent een uitspraak gewezen waarin deze begrippen worden uitgelegd.

Als een reclame (commerciële boodschap) gericht op consumenten als een uitnodiging tot aankoop wordt aangemerkt, dan dient de reclame alle essentiële informatie te bevatten, waardoor de consument een geïnformeerd besluit tot aankoop kan nemen, aldus samengevat de huidige wetgeving inzake Oneerlijke Handelspraktijken (misleidende reclame gericht op consumenten).

Tot voor kort was niet duidelijk wanneer er nu wel en niet sprake was van een uitnodiging tot aankoop en of nu alle en welke essentiële informatie in zo’n geval in de reclameboodschap moest worden vermeld.

Beargumenteerd werd soms dat er pas sprake was van een uitnodiging tot aankoop, indien de consument ook daadwerkelijk gelijk een aankoop kon doen, zoals in de toelichting op artikel 8.4 van de Nederlandse Reclame Code.1 Dat zou het geval zijn bij POS–reclame, waarna de consument gelijk in de betreffende winkel de aankoop kon doen of bij reclame op het internet (website, banner, app, etc.) waarna de consument gelijk de betreffende bestelling op de betreffende webshop kon plaatsen.2

Een andere gedachte was dat bepaalde essentiële informatie over het aangeboden product of dienst niet (duidelijk) in de reclame was vermeld (zoals een vanaf prijs) er geen sprake was van een uitnodiging tot aankoop, omdat de consument dan geen besluit tot aankoop zou kunnen nemen. Hij had immers geen beschikking over alle relevante essentiële informatie.

Afgelopen 12 mei heeft het Europese Hof uitspraak gedaan in de Zweedse Ving-zaak. Nu blijkt dat het begrip ‘uitnodiging tot aankoop’ ruim dient te worden uitgelegd. En dat die uitleg niet afhangt van de omstandigheid of alle essentiële informatie daarin is opgenomen.

Het Zweedse reisbureau Ving (reisbureau dat pakketreizen met charter- en lijnvluchten organiseert, maar ook vliegtuigtickets en hotelovernachtingen verkoopt aan consumenten. De reizen worden verkocht via het internet, per telefoon, in de verkooppunten van de onderneming en in een selectie van reisbureaus in heel Zweden.

In een van haar dagbladadvertentie bood reisbureau Ving reizen aan naar New York voor de periode tussen september en december 2008 met in grote letters:
New York vanaf 7.820 SEK
en daaronder in kleinere letters:
Vluchten vanaf Arlanda met British Airways en twee nachten in het Bedford-hotel – prijs per persoon in een tweepersoonskamer, inclusief luchthavenbelasting. Extra nacht vanaf 1.320 SEK. Voor geselecteerde reizen in de periode september-december. Beperkt aantal plaatsen
en helemaal onderaan links van de advertentie
Vingflex.se Tel. 0771‑995995”.

De (Zweedse) Konsumentombudsman vond dat deze reclame een uitnodiging tot aankoop was die een misleidende omissie bevatte, aangezien er onvoldoende of geen informatie werd gegeven over de voornaamste kenmerken van de reis, met name over de prijs ervan. De Konsumentombudsman meende dat Ving een vaste prijs in plaats van een vanaf-prijs moest vermelden. Bovendien moest Ving voortaan nauwkeuriger de voornaamste reiskenmerken, zoals data, keuzemogelijkheden of kenmerken, die van invloed zijn op de prijs.

Uitnodiging tot aankoop
Het Hof overwoog echter dat uitnodiging tot aankoop niet zo beperkt moet worden uitgelegd. Van een uitnodiging tot aankoop is al sprake als de reclame boodschap die informatie (zoals product en prijs) vermeldt waardoor de consument een aankoopbesluit kan nemen. Het is dus niet vereist dat er ook een daadwerkelijke mogelijkheid tot aankoop aanwezig is, zoals een winkel, webshop, bestelformulier of telefoon nummer.

Ook indien niet alle essentiële informatie in de reclame staat vermeld, kan er toch sprake zijn van een uitnodiging tot aankoop. Anderzijds is er niet gelijk sprake van een misleidende omissie, als de advertentie niet alle (essentiële) informatie bevat. Met name in geval het reclame medium daarvoor niet voldoende ruimte biedt (beperktheid van het medium) en als de nadere informatie wel op een ander medium (zoals een website) staat en de advertentie daarnaar verwijst.

Vanaf-prijzen
Ook als in de advertentie een vanaf-prijs staat, kan er desondanks sprake zijn van een uitnodiging tot aankoop. Echter het is aan de nationale rechter om te zien of op basis van de informatie in de advertentie en de nadere informatie in een ander medium waarnaar wordt verwezen, de consument een aankoopbesluit kan nemen. Uiteindelijk gaat het dus om die hamvraag of er sprake is van een uitnodiging tot aankoop. Dit geldt evenzeer als het gaat om het al dan niet noemen van alle kenmerken van het aangeboden product in de advertentie.

1. “Er dient sprake te zijn van een antwoord- of bestelmechanisme dan wel van een situatie waarin de consument direct ter plaatse of op afstand tot een transactie kan overgaan.

2. Zie ook MvT, Kamerstukken II 2006/7, 30, nr. 3, p. 13 en 16 en Mrs. Geerts en Vollebregt, Oneerlijke Handelspraktijken, misleidende reclame en vergelijkende reclame, Kluwer 2009, p. 28-29.

BRON: HvJEU


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.