NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Uitlegregels bij een vaststelling

Uitlegregels bij een vaststelling


Vorige week heb ik een bericht geplaatst over de "Entire Agreement Clause" in een 'gewone' overeenkomst. Deze week een berichtje over de uitleg van een vaststellingsovereenkomst. Volgens de rechtbank Arnhem, moet in casu ook veel betekenis worden gehecht aan de taalkundige uitleg - net als bij de EAC dus. Zie hieronder kort de relevante overwegingen. 

De rechtbank komt eerst met de Haviltex norm:

"2.18.Partijen verschillen aldus van mening over de uitleg van artikel 6 van de vaststellingsovereenkomst. De rechtbank stelt voorop dat de vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, niet kan worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepaling mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht. "

Vervolgens komt de rechtbank met haar onderbouwing voor het hechten van veel waarde aan de taalkundige uitleg:

"2.19.Aan de taalkundige uitleg van de bepaling komt in het onderhavige geval in beginsel wel veel betekenis toe omdat het hier gaat om een beding in een vaststellingsovereenkomst die is aangegaan tussen twee professionele partijen en die betrekking heeft op een zuiver commerciƫle transactie, terwijl bovendien vaststaat dat die partijen deskundige bijstand hadden. "

Lees hier de volledige uitspraak.

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.