NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Uitleg van een overeenkomst na aanbesteding

Uitleg van een overeenkomst na aanbesteding

Bij de uitleg van overeenkomsten, is een belangrijke regel de redelijke uitleg en verwachtingen die partijen aan de contractuele bepalingen mochten toekennen. Dit volgt uit een standaard arrest van de Hoge Raad, het Haviltex arrest. Daarom spreken juristen ook vaak over "haviltexen" indien een bepaling in een overeenkomst moet worden uitgelegd. En daarom zijn feiten en omstandigheden rondom de onderhandelingen ook altijd van belang.

Hoe zit dat nu bij een aanbesteding? Daar heeft de aanbestedende partij doorgaans de contracten al in de aanbestedingsprocedure bijvoegd, en heeft de biedende partij geen inspraak gehad bij de totstandkoming van de overeenkomst.

Het Gerechtshof Leeuwarden acht dat een factor in het nadeel van de biedende partij, althans het hof hecht daarom meer gewicht aan de taalkundige uitleg. Zie hieronder het relevante citaat, met name het schuingedrukte deel.  

"Het hof stelt voorop dat de vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding tussen partijen is geregeld, niet kan worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van het contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 (Haviltex)). De taalkundige betekenis van de bewoordingen van het geschrift, gelezen in de context ervan als geheel, zullen in praktisch opzicht wel vaak van groot belang zijn bij de uitleg van een geschrift. Bij de uitleg dient de rechter rekening te houden met alle bijzondere omstandigheden van het geval (HR 20 februari 2005, NJ 2005, 493 (DSM/Fox)). Het hof is van oordeel dat in het onderhavige geval, waarbij de (concept-)overeenkomst door de gemeente in het kader van een aanbestedingsprocedure is opgesteld, zonder dat Novio hierbij betrokken is geweest of daarop anderszins invloed heeft kunnen uitoefenen, aan de normaal gangbare betekenis van de bewoordingen in het normale spraakgebruik vergaand gewicht toekomt."

Lees hier het volledige arrest. 

 

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.