NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Uitleg kwade trouw in merkenrichtlijn op dezelfde wijze als in merkenverordening

Uitleg kwade trouw in merkenrichtlijn op dezelfde wijze als in merkenverordening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het begrip “kwade trouw” in de merkenverordening, die een communautair merkensysteem invoerde, werd voor de uitspraak in de zaak C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli niet nader verduidelijkt of gedefinieerd. De invulling die het Hof van Justitie (“HvJ”) op 11 juni 2009 in bovengenoemde zaak aan dit begrip gaf is al eerder besproken op deze blog.

 

Recent heeft het Hof zich in de zaak C-320/12 Malaysia Dairy weer uitgesproken over het begrip “kwade trouw”, ditmaal in de context van de merkenrichtlijn.

Yakult heeft sinds 1965 onderstaand model voor een plasticfles ingeschreven in Japan en vervolgens ook in andere landen, waaronder de Europese Unie. Ook Malaysia Dairy produceert, sinds 1977, een melkdrank en heeft in Denemarken een driedimensionaal merk van een in 1995 ingeschreven vergelijkbaar model fles verkregen.

Yakult voerde oppositie tegen deze inschrijving en stelde dat Malaysia Dairy op het tijdstip van indiening van de aanvraag de identieke oudere merken van Yakult buiten Denemarken kende of behoorde te kennen in de zin van de Deense merkenwet. Malaysia Dairy stelt echter dat deze uitleg van het begrip “kwade trouw” niet volstaat en dat dit begrip in de context van de merkenrichtlijn eenvormig moet worden uitgelegd in het Unierecht.

Allereerst stelt het HvJ vast dat gezien het feit dat de bepaling omtrent kwade trouw in de merkenrichtlijn voor de betekenis en draagwijdte ervan niet uitdrukkelijk verwijst naar het recht van de lidstaten, in de gehele Unie autonoom en uniform moet worden uitgelegd.

Dit moet gebeuren in de context waarin de betrokken bepaling van de richtlijn wordt gebruikt en het doel van deze richtlijn. Volgens het Hof sluit in dit verband de considerans van de richtlijn niet uit dat de regels volledig worden geharmoniseerd.

 

Vervolgens bespreekt het Hof op welke wijze “kwade trouw” in de zin van de richtlijn in heel de Unie moet worden uitgelegd. Dit moet gebeuren op dezelfde wijze als in de context van de merkenverordening, gelet op de overeenkomende doelstellingen van de richtlijn en de verordening – te weten totstandkoming en werking van de interne markt – en de noodzaak van een harmonische interactie tussen het communautaire en het nationale merkensysteem. Op deze manier wordt een coherente toepassing van de Unierechtelijke merkenregels gegarandeerd.

 

Voor de inhoudelijke invulling van het begrip “kwade trouw” in context van de merkenverordening, zie hier.

 

Tot slot wordt benadrukt dat de bepalingen uit de merkenrichtlijn deels facultatief zijn, maar daarnaast ook limitatief zijn opgesomd. Dus hoewel de lidstaten de keuze hebben de bepalingen in nationaal recht op te nemen, staat de richtlijn het ze niet toe om andere weigerings- of nietigheidsgronden in te voeren dan die reeds in de richtlijn zijn opgenomen.

 

Door: Tom Janse

BRON: IE-forum.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.