NL EN
 • Home»
 • Weblog »
 • Uitbreiding van privacygevoelige inkomensafhankelijke huurverhoging
 • GEPLAATST OP: 7 januari 2013
 • GEPLAATST DOOR: Anke Verhoeven
 • GEPLAATST IN: Privacy
 • GOOGLE+: Anke Verhoeven

Uitbreiding van privacygevoelige inkomensafhankelijke huurverhoging

Ik schreef al eerder dat het wetsvoorstel met betrekking tot de inkomensafhankelijke huurverhoging een schending van de privacy van vele burgers oplevert. Ondanks een negatief advies van het CBP, een negatieve opinie van de Woonbond en een vonnis van de rechtbank waarin uitvoering van het wetsvoorstel onrechtmatig werd geoordeeld, is het wetsvoorstel onlangs juist uitgebreid.

Het wetsvoorstel wil het mogelijk maken dat voor huurders met een bepaald inkomen de huur extra verhoogd wordt bovenop de nu geldende wettelijke grens. Doel van het wetsvoorstel is om het zogenaamde ‘scheefwonen’ tegen te gaan. Aanvankelijk werd alleen voorzien in een grotere huurverhoging voor inkomens boven de € 43.000,- per jaar, maar nu is ook een tussenstap voorgesteld waarbij inkomens tussen de € 33.000,- en € 43.000,- ook een grotere huurverhoging kunnen krijgen.

Probleem bij het wetsvoorstel is dat de verhuurders op de een of andere manier achter het inkomen van hun huurders moeten komen. Hoe kunnen zij anders bepalen met welk percentage de huur verhoogd moet worden? De bedoeling is dat de verhuurders daarvoor de inkomensgegevens van hun huurders gaan opvragen bij de Belastingdienst.

Vorig jaar zorgde het wetsvoorstel voor wat ophef, omdat de Belastingdienst alvast gegevens verstrekte vóórdat de wet in werking was getreden. Het wetsvoorstel was destijds nog niet eens besproken in de Tweede Kamer. Dat is onder andere in strijd met het grondrecht op privacy. Gelukkig stak de rechtbank hier snel een stokje voor.

Minister Spies leek de kritiek van de rechtbank en het CBP echter niet helemaal goed te begrijpen. Zij was van mening dat met een wettelijke grondslag voor de verstrekking van de inkomensgegevens alle privacybezwaren weggenomen zouden worden. Dit terwijl een belangrijk bezwaar van het CBP juist ligt in de proportionaliteit en subsidiariteit van het wetsvoorstel:

“De vraag is echter of voor het effectief aanpakken van scheefwonen niet kan worden volstaan met voor de privacy van de betrokkenen minder ingrijpende middelen. Voorts is op geen enkele wijze onderbouwd dan wel doorberekend hoe groot de omvang van het probleem – het scheefwonen – is en in welke mate de koppeling van de huurverhoging aan het huishoudinkomen het probleem zou kunnen oplossen.”

De rechtbank heeft daarnaast geoordeeld dat het besluit dat de Belastingdienst ten behoeve van de verstrekking van inkomensgegevens ontheft van zijn geheimhoudingsplicht onrechtmatig is omdat het artikel waarop dit besluit is gebaseerd daarvoor onvoldoende grondslag biedt.

Zonder dat aan deze bezwaren tegemoetgekomen is wordt niet alleen het wetsvoorstel niet nader onderbouwd of aangepast, maar is in december zelfs een aanvulling op het wetsvoorstel gedaan. Met de aanvulling gaan ook huurders met een inkomen tussen € 33.000,- en € 43.000,- een extra verhoging van de huur betalen. Dit brengt mee dat de Belastingdienst gedetailleerdere inkomensgegevens aan verhuurders zal moeten verstrekken. De verhuurder weet dan van al zijn huurders (en waarschijnlijk ook van alle andere inwoners van Nederland) of zij minder dan € 33.000,-, tussen de € 33.000,- en € 43.000,- of meer dan € 43.000,- verdienen. Dit versterkt de de privacygevoeligheid van het wetsvoorstel alleen maar.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (2)

rinus vrijdag 18 januari 2013 13:25

de regering gaat maar uit van bruto bedragen by het scheefwonen waarom geen netto bedragen ,dan kom je heel andersuit .aan alle kanten worden we gepakt .kyk nu maar eens naar de belasting schyf de laagste gaat omhoog dit hebben weallemaal te danken aan vvd en pvda

Louis donderdag 21 november 2013 10:12

Denk dat de procesvoering breder kan.
De Belastingdienst levert niet alleen inkomen gegevens aan verhuurders maar ook box3 gegevens van ouderen aan (ver)zorginstellingen
Dat is ook een grove schending.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

 1. NAAM
 2. E-MAILADRES
 3. BERICHT
 4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
 5.