NL EN

Twittercensuur in Pakistan

Inmiddels is Twitter weer bereikbaar, maar afgelopen weekend was de sociale netwerksite een tijdlang geblokkeerd voor de hele Pakistaanse bevolking. Waarom? Omdat er berichten circuleerden waarin een oproep werd gedaan om afbeeldingen te maken van de profeet Mohammed ten behoeve van een wedstrijd op Facebook.

Omdat de Islam het afbeelden van de profeet verbiedt en dergelijk “godslasterlijk materiaal” niet gewenst is, verzocht de Pakistaanse overheid Twitter om de godslasterlijke content te verwijderen. Toen Twitter dit vervolgens weigerde (Facebook gaf naar verluid wel gehoor aan het verzoek), besloot het Ministerie van Informatie de Pakistaanse Telecomautoriteit te gelasten om de website te blokkeren. In de media is echter ook wel gesuggereerd dat het zou gaan om een “test” van de Pakistaanse regering, die met het oog op de aankomende verkiezingen Twitter zou willen kunnen blokkeren. Het recht op vrijheid van meningsuiting is in Pakistan niet bij wet vastgelegd en Twitter kan een krachtig en belangrijk (communicatie)middel voor de bevolking (en dus de oppositie) zijn, hetgeen voor de Pakistaanse regering een reden oplevert om de site te blokkeren.

Het is niet de eerste keer dat Pakistan overging tot censuur op sociale mediasites vanwege godsdienstige redenen. In 2010 werd in Pakistan al eens een verbod op Facebook uitgevaardigd en in 2008 werd YouTube geblokkeerd (eveneens in verband met godslasterlijke content). De recente Twitter-blokkade laat zien dat internetcensuur in Pakistan nog niet van de baan is. Dat moslims het afbeelden van de profeet Mohammed als grove belediging beschouwen, bleek ook in 2005, na het verschijnen van de bekende “Deense Cartoons” – een dozijn spotprenten van de profeet  Mohammed–  in een Deense krant. Deze serie spotprenten leidden tot grote woede en verontwaardiging onder moslims, en vervolgens tot ophef en woede in de westerse wereld over die islamitische woede.

De Twitter-blokakade in Pakistan van afgelopen weekend was onderwerp van fel protest (waaronder, ironisch genoeg, op Twitter, waar een discussie ontstond onder de hashdag #Twitterban). Deze protesten leidden ertoe dat de Pakistaanse overheid de censuurpoging na pak en beet acht uur weer introk. Zeer terecht naar mijn mening. De vrijheid van meningsuiting is een van de kernwaarden van een democratische samenleving, welk rechts slechts in beperkte gevallen en onder strenge voorwaarden (waaronder noodzakelijkheid en proportionaliteit) mag worden beperkt. Hoe belangrijk de uitingsvrijheid, en in het verlengde daarvan het belang bij een vrij en open internet is, is met de Arabische Lente wel aangetoond.

Internetcensuur moet dan ook worden bestreden en de vrijheid van meningsuiting en  internetvrijheid (wereldwijd) gegarandeerd. De uitingsvrijheid strekt zich bovendien ook uit tot godsdienstige kwesties. Dat afbeeldingen van de profeet Mohammed per definitie verboden (en gecensureerd) worden door de Pakistaanse overheid, gaat veel te ver. Godsdienstige kritiek is toegestaan, mits daarbij de nodige grenzen (en respect) in acht worden genomen en geen sprake is van “hate speech” (haatzaaien) en/of onnodig grievende/kwetsende uitingen. De  vrijheid van meningsuiting brengt immers ook verantwoordelijkheden – of, zoals artikel 10 lid 2 EVRM het omschrijft: “duties and responsibilities” – met zich mee. Het blokkeren van gehele websites en/of communicatiemiddelen, gaat echter per definitie te ver en is een ongeoorloofde beperking van de informatievrijheid.

BRON: Webwereld, Twittermania. Plaatje: Computeridee.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.