NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Twitter wil geen persoonsgegevens overleggen

Twitter wil geen persoonsgegevens overleggen

Naar aanleiding van de protesten vorig jaar van Occupy Wall Street op de Brooklyn Bridge heeft Amerikaanse justitie in Manhatten op 26 januari 2012 aan Twitter een verzoek gestuurd om de gegevens van één van de demonstranten (Malcolm Harris) over te dragen. Het gaat om alle gebruikersinformatie, inclusief het e-mailadres van de Twitteraar en tweets die zijn geplaatst over een periode van ongeveer 3 maanden.

Conform haar ‘Guidelines for Law Enforcement’ heeft Twitter de Twittergebruiker, Malcolm Harris, over dit verzoek ingelicht. Hierop heeft Malcolm Harris op 10 februari 2012 een zogenaamde ‘motion to quash’ tegen dit verzoek aan Twitter ingediend. Volgens hem is een verzoek om ‘alle gebruikersinformatie’ een te breed geformuleerd verzoek. Dit kan namelijk ook privé-berichten van Harris omvatten, als ook informatie die door Twitter is verzameld over Harris, zoals websites die hij heeft bezocht.

Twitter had aangegeven niet te zullen voldoen aan het verzoek van justitie totdat op de ‘motion to quash’ van Harris is beslist.

Op 20 april 2012 heeft de rechtbank in New York het verzoek van Harris afgewezen. De rechtbank wijst er op dat hoewel een Twitter account veel persoonlijke informatie bevat, de privacy van de gebruiker niet door Twitter gegarandeerd wordt. Sterker nog, het ligt in de aard van Twitter dat deze informatie openbaar is en hier is de gebruiker, onder andere door de gebruiksvoorwaarden, van op de hoogte. De rechtbank is van oordeel dat Harris geen recht heeft om op te komen tegen het verzoek aan Twitter en draagt Twitter dan ook op om te voldoen aan het verzoek van justitie van 26 januari 2012.

Als reactie hierop heeft Twitter een ‘motion to quash’ ingediend tegen de uitspraak van de rechtbank New York van 20 april 2012. Twitter stelt dat haar gebruiksvoorwaarden bepalen dat de gebruiker zijn rechten behoudt op alle content die zij openbaar maken en toevoegen aan Twitter. De achterliggende gedachte hiervan is, aldus Twitter, dat zij anders moeten opkomen voor de rechten van de gebruikers van Twitter, wat een ‘undue burden’ oplevert voor Twitter. Daarbij is het verzoek volgens Twitter in strijd met de wet. De informatie die verzocht wordt mag alleen worden gegeven wanneer de informatie meer dan 180 dagen oud is (volgens de Stored Communications Act), of wanneer het verzoek gebaseerd is op een huiszoekingsbevel, aldus Twitter. Tenslotte stelt Twitter dat zij (volgens de Uniform Act) alleen gehoor hoeft te geven aan een dergelijk verzoek, indien deze via de Californische rechter is verkregen.

Deze ontwikkeling is opmerkelijk voor Twitter, omdat zij in het verleden wel gehoor heeft gegeven aan verzoeken om gebruikersgegevens door justitie. Eerder werd door justitie al verzocht om de gebruikersinformatie van Guido Fawkes in verband met het Occupy-protest. Het beroep hiertegen, dat werd ingesteld door Fawkes en de American Civil Liberties Union (ACLU), werd door de rechter in Suffolk afgewezen op 27 februari 2012, waarop Twitter de gebruikersinformatie aan justitie heeft overhandigd.

In het kader van het onderzoek naar het lekken van gevoelige gegevens door WikiLeaks verzocht de Amerikaanse justitie Twitter in december 2010 om informatie van drie Twitteraars, te weten de Nederlander Rop Gonggrijp, oprichter van service provider XS4ALL, de IJslandse parlementariër Brigitta Jonsdottir en beveiligingsonderzoeker Jacob Appelbau. Het hoger beroep dat was aangetekend tegen dit verzoek werd afgewezen. De rechter was van mening dat een beroep op privacy en vrijheid van meningsuiting niet op ging, omdat hun bijdrage op Twitter toch al openbaar was. Hierop heeft Twitter de gebruiksgegevens aan justitie afgestaan.

Ook in Nederland kan justitie om gebruikersgegevens vragen van Twitter. Op grond van artikel 126na en 126nc Wetboek van Strafvordering en artikel 13.4 Telecommunicatiewet kan een opsporingsambtenaar persoonsgegevens opvragen in het belang van een strafrechtelijk onderzoek. Volgens het Twitter privacybeleid zal Twitter waarschijnlijk aan een dergelijk verzoek gehoor geven:

Law and Harm: We may preserve or disclose your information if we believe that it is reasonably necessary to comply with a law, regulation or legal request; to protect the safety of any person; to address fraud, security or technical issues; or to protect Twitter's rights or property."

Door: Rosalie Heijna

 

BRON: aclu.org


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.