NL EN

Twitter pakt spammers aan

Vorige week heeft Twitter een nieuwe stap ondernomen in zijn strijd tegen spammers door naar de Amerikaanse rechter in San Francisco te stappen. Twitter pakt het probleem hiermee bij de bron aan en hoopt dat dit een afschrikkende werking heeft naar andere spammers, zo is te lezen op Twitters eigen blog.

De zaak is aangespannen tegen vijf partijen. Drie daarvan (TweetAttacks, TweetAdder en TweetBuddy) zijn zogenaamde ‘tool providers’. Deze partijen stellen programma’s beschikbaar waarmee automatisch Twitteraccounts kunnen worden aangemaakt, Twitter-accounts gevolgd/ontvolgd kunnen worden en/of spamberichten kunnen worden verzonden aan enorme hoeveelheden Twitter-accounts. Naast deze ‘spyware’-partijen worden tevens twee natuurlijke personen aangesproken, de zogenoemde ‘spammers’. Eén van deze partijen (Lucero) doet valse beloftes om Twitteraars te leren hoe ze Justin Bieber hun account kunnen laten volgen, de gebruiker wordt naar een site geleid waar deze informatie niet te vinden is. De andere spammer (Harris) biedt malafide veilingsites en betalingsdiensten aan via Twitter.

Om een account bij Twitter aan te maken dient men akkoord te gaan met de ‘Twitter user agreement’ dat bestaat uit de ‘Twitter Terms of Service’, de ‘Twitter Rules’ en de ‘Twitters Privacy Policy’, gezamenlijk de ‘TOS’. In de Twitter Rules wordt onder het kopje ‘Spam and Abuse’ o.a. het versturen van spam en het aanmaken van meerdere accounts voor ongeoorloofde doeleinden verboden. Daarnaast moet er gebruik gemaakt worden van de ‘Twitter’s Software Programming Interface’ (API) wanneer een software applicatie van een derde communiceert met de Twitter service.

Alle drie de tool providers handelen in strijd met de TOS, doordat zij geen gebruik maken van de API. Tevens promoten zij hun software op zodanige wijze (met leuzen als: ‘it will look like being posted by a REAL HUMAN’) dat zij Twitter-gebruikers aanzetten tot het schenden van de TOS. Ook de spammers handelen in strijd met de TOS, door het versturen van spamberichten en het misleiden van andere Twitteraars. Vanwege deze praktijken worden alle partijen aangesproken wegens contractbreuk, fraude en oneerlijke of misleidende handelspraktijken. De tool providers worden tevens aangesproken wegens het onrechtmatig gebruik maken van hun contract met Twitter. Twitter eist forse schadevergoedingen; vanaf $75.000,- van Harris en TweetAdder tot $300.000,- van TweetBuddy.

Naast het aanspannen van deze rechtszaak doet Twitter nog meer om spam via Twitter te stoppen. Zo maakt Twitter gebruik van technische oplossingen om spam te verminderen. Ook maken zij gebruik van een ‘link shortener’ waardoor Twitter kan analyseren of de link naar malware of malafide content leidt. Tenslotte moedigt Twitter haar gebruikers aan om spam die zij aantreffen te rapporteren.

Ook in Nederland is spam op Twitter een grote bron van ergernis. Buiten civielrechtelijke weg die Twitter in Amerika bewandelt kent het Nederlandse recht nog een ander wapen tegen spam: de Telecommunicatiewet. Artikel 11.7 van deze wet verbiedt het versturen van spam aan particulieren en zakelijke gebruikers (enkele uitzonderingen daargelaten). Dit verbod wordt gehandhaafd door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). Bij overtreding kan OPTA boetes opleggen, die kunnen oplopen tot €450.000,-. Uit zaken van de OPTA blijkt dat zij niet bang is om dit middel in te zetten tegen spammers en de Nederlandse rechter laat de hoogte van de boetes in stand.

Deze weg staat helaas tegen deze vijf Amerikaanse partijen niet open. De OPTA is namelijk niet bevoegd om boetes aan buitenlandse spammers op te leggen.

Door: Rosalie Heijna

BRON: nu.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.