NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Tweede kamer neemt Wetsvoorstel modernisering publieke bestel aan

Tweede kamer neemt Wetsvoorstel modernisering publieke bestel aan

De Tweede Kamer heeft vanmiddag het wetsvoorstel aangenomen dat de wettelijke basis moet bieden voor de fusies binnen de publieke omroep volgens het 3-3-2 model: "Wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren" kamerstuk 33541.  

Zodoende kan het wetsvoorstel na het zomerreces naar de Eerste Kamer. Het is Staatssecretaris Dekker er alles aan gelegen om het wetsvoorstel per 1 januari 2014 in werking te laten treden, zodat de fusies daadwerkelijk in gang gezet kunnen worden.

Een aantal amendementen is vandaag aangenomen:

- Gewijzigd amendement Huizing/Van Dam (33,I en II). Dit is het amendement dat de mogelijkheid biedt om de aspirant status van PowNed en WNL te verlengen.

- Gewijzigd amendement Klein/Verhoeven (30,I). Op basis hiervan kunnen aspirant omroepen met een voorlopige erkenning niet alleen bij de NTR maar ook bij andere bestaande omroepen aansluiten.

- Gewijzigd amendement Van Dam/Heerma (32,I en II), dat ziet op het voorkomen van de verhoging van de ledencontributie. 

- Gewijzigd amendement Van Dam (34,I) Dit amendement regelt de vaststelling van het minimumbedrag van het budget van de NPO.

Aanstaande donderdag wordt gestemd over het wetsvoorstel 33246, Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radio- programmakanalen door middel van omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalendie vandaag niet in stemming zijn gebracht.

 PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.