NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • TROS krijgt gedeeltelijk gelijk in hoger beroep over Bibaboerderij

TROS krijgt gedeeltelijk gelijk in hoger beroep over Bibaboerderij

De boete van € 270.000 – destijds de hoogste boete die ooit door het Commissariaat was opgelegd – wordt daardoor met de helft verminderd.

Het Commissariaat had de TROS in 2009 deze boete opgelegd omdat de TROS geen marktconforme vergoeding voor de uitzendrechten van de kinderserie Bibaboerderij had betaald, waardoor sprake zou zijn van verboden sponsoring van een kinderprogramma. Ook zou de TROS het zgn. ‘dienstbaarheidsverbod’ hebben overtreden, met name door de serie te blijven uitzenden ook nadat zij bekend was geworden met de grootschalige Bibaboerderij merchandising door Schuitema, de exploitant van de C1000 supermarkten.

De TROS ging in hoger beroep bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam en heeft daar gedeeltelijk gelijk gekregen. De rechtbank oordeelde namelijk dat het onder de kostprijs aankopen van een televisieprogramma geen schending van het sponsorverbod oplevert:

“Hoewel de rechtbank het opmerkelijk acht dat eiseres [de TROS] het uitzendrecht van het televisieprogramma heeft verkregen voor een fractie van de werkelijke productiekosten, acht zij dit, gelet op de wettekst, onvoldoende om reeds op grond daarvan te concluderen dat sprake is van verboden sponsoring door Schuitema, zoals door verweerder [het Commissariaat] is geconcludeerd.”

Met betrekking tot het dienstbaarheidsverbod krijgt de TROS echter geen gelijk. Het dienstbaarheidsverbod houdt in dat een publieke omroep niet bij mag dragen (niet dienstbaar mag zijn) aan het maken van winst door een derde partij. Normaal economisch handelen is wel toegestaan, ook als dat winst voor derden tot gevolg heeft.

De rechtbank is met het Commissariaat van oordeel dat de TROS – door een ingewikkelde royalty-constructie – de facto geen vergoeding heeft hoeven betalen voor het exclusieve uitzendrecht van de serie, wat geen gangbare praktijk is. De TROS heeft niet onderzocht hoe het Bibaboerderij format verder zou worden geëxploiteerd nadat zij met de uitzending van de serie was gestart. Door de serie regelmatig uit te zenden, heeft de TROS Schuitema feitelijk geholpen om het Bibaboerderij format verder te exploiteren en daarmee een meer dan normale winst te behalen. Daardoor heeft de TROS zich dienstbaar gemaakt aan de commerciële belangen van Schuitema.

Lees hier de uitspraak van de rechtbank.

BRON: Commissariaat voor de Media


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.