NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Toestemming voor gebruik van software eindigt bij schending open source licentie

Toestemming voor gebruik van software eindigt bij schending open source licentie

Volgens weblog Fosspatents zouden bijna alle makers van Android apparaten geen recht hebben om Android te leveren op hun toestellen, omdat ze de GPLv2 licentie zouden hebben geschonden. Zo zou het wel eens voorkomen dat de producenten niet voor alle apparaten de broncode vrij zou geven, maar slechts voor een beperkt aantal toestellen.

Volgens de GPLv2 licentie zou het recht op gebruik van de open source broncode daardoor verspild zijn. Iedereen die aan de Android software zou hebben meegewerkt, zou via de rechter kunnen afdwingen dan de Android systemen uit de handel zouden moeten worden genomen.

De Free Software Foundation Europe stelt tegenover Webwereld dat dit overdreven is. Mijns inziens is het standpunt inderdaad overdreven. Het is inderdaad het geval dat de GPLv2 licentie in artikel 4 bepaalt dat:

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License.

Oftewel: het is niet toegestaan om de open source software te gebruiken, tenzij dat is toegestaan onder de GPLv2. Wordt niet aan de licentie voldaan, dan heb je geen toestemming en mag je geen gebruik van de open source software maken.

Echter, dat geldt mijns inziens slechts voor dat specifieke geval – dus voor het betreffende product waarbij sprake is van een schending. Het betekent dus niet dat je in het algemeen geen gebruik meer mag maken van die betreffende software.

Bovendien betekent dit niet dat de toestemming op een later moment alsnog verkregen kan worden, door alsnog aan de voorwaarden van de licentie te voldoen.

Lees hier het bericht op webwereld.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.