NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Toepasselijkheid algemene voorwaarden online/offline

Toepasselijkheid algemene voorwaarden online/offline

Stel, je stuurt een offerte als bijlage per e-mail en in je offerte verwijs je (met vindplaats) naar je algemene voorwaarden op internet. De offerte wordt vervolgens ondertekend. Vraag: zijn de algemene voorwaarden rechtsgeldig van toepassing verklaard?

Hier komen we in het overgangsgebied online en offline. Er wordt per mail e.e.a. uitgewisseld (online), maar de offerte is uiteindelijk met een ouderwetse krabbel geaccepteerd (offline).

Moet je nu de toepasselijkheid van algemene voorwaarden toetsen aan de offline regel of de online regel? Of is er een tussenweg? Uit eerdere rechtspraak tot nu toe is geen lijn te trekken. De wetgever werkt momenteel hard aan een wetsvoorstel omtrent in een offline situatie verwijzen naar online voorwaarden, met overigens een constructie die wat mij betreft ook geen schoonheidsprijs verdient - nl. tevoren instemming vragen.

Nog even terug naar de criteria voor toepasselijkheid van algemene voorwaarden: (i) ze moeten aanvaard zijn door de wederpartij, en (ii) de gebruiker/hanteerder van algemene voorwaarden moet tijdig de mogelijkheid hebben geboden aan die wederpartij om van die voorwaarden kennis te nemen, de zogenaamde terhandstellingsplicht.

In de offline situatie betekent die terhandstellingsplicht gewoon tijdig een kopie van de voorwaarden verstrekken (tenzij onmogelijk), en in een elektronische situatie betekent die plicht tijdig inzage bieden in de voorwaarden via een hyperlink én (wordt vaak vergeten!) de mogelijkheid bieden tot printen of opslaan. 

Maar wat nu dus in de situatie waarin een per mail verzonden offerte alsnog met een krabbel wordt geaccepteerd, en in die offerte wordt verwezen naar algemene voorwaarden op internet. 

De rechtbank Zutphen heeft zich nu (ook) over deze vraag gebogen en concludeert dat de voorwaarden niet toepasselijk zijn. Daarmee staan de "conservatieve" rechters volgens mij nu voor op de "progressieve" rechters. Wees dus voorzichtig!

Ik ben het niet eens met de motivering van de rechtbank. De rechtbank concludeert nl. dat de overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, en toetst aldus aan de online vereisten. Mijn visie is echter dat een offerte die vervolgens met een handtekening wordt ondertekend, níet langs elektronische weg wordt gesloten maar offline is aanvaard. Voor de uitkomst maakt het in deze zaak overigens niet zoveel uit -  de gebruiker/hanteerder heeft in beide situaties niet aan de terhandstellingsplicht voldaan.

Mijn advies is simpel: stuur de algemene voorwaarden mee in de mail met de offerte. 

Lees hier de uitspraak.

 

 PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Bert Effing vrijdag 25 september 2009 13:10

Ik bedrijf een online shop in Duitsland. Volgens het Duitse recht moet je in je webshop 3 x de klant laten instemmen met a) Algemene voorwaarden b) Teruggave beleid en uitleg daarvan en c) de Privacy verklaring. Juridisch en op zijn Duits grundlich, maar
het verdient inderdaad niet de schoonheidsprijs.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.