NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Toepasselijkheid algemene voorwaarden bij niet meer verwijzen

Toepasselijkheid algemene voorwaarden bij niet meer verwijzen

Tijd voor weer even een blog over algemene voorwaarden, althans de vraag of de voorwaarden van toepassing zijn. Dit naar aanleiding van een recente uitspraak van de rechtbank Arnhem. Zoals vaak het geval, gaat ook hier de partij die een beroep wil doen op zijn voorwaarden, nat.

Wat is het geval. Twee partijen doen al jaren zaken. De algemene voorwaarden zijn afgedrukt in catalogi, die naar ik begrijp jaarlijks verschijnen. Ook verwijzen de facturen naar de algemene voorwaarden. Echter, sinds anderhalf jaar gebeurt dat kennelijk niet meer. Partijen twisten over de vraag of de voorwaarden nog van toepassing zijn, en de rechter vindt van niet. Ratio: anderhalf jaar is te lang om in de gegeven omstandigheden om nog te kunnen aannemen dat de voorwaarden van toepassing zijn.

Even terug naar de theorie. Bij de toepasselijkheid van algemene voorwaarden spelen twee toetsen: (i) de andere partij moet de toepasselijkheid aanvaard hebben, en (ii) de voorwaarden moeten terhand worden gesteld. Een uitzondering op de terhandstelling is als de andere partij met de inhoud van de voorwaarden bekend was of geacht kan worden daarmee bekend te zijn.

De casus ziet op deze laatste situatie. Als ik het goed begrijp concludeert de rechter, aan de hand van deze specifieke feiten, dat na verloop van anderhalf jaar, je niet meer geacht hoeft te worden bekend te zijn met de voorwaarden. Dit lijkt me op zich goed verdedigbaar. Maar: ik zat wel nog te denken wat dan de rol van de jaarlijkse catalogi is. Ervan uitgaande dat die catalogi zijn verstrekt aan de andere partij, zou je wellicht kunnen beargumenteren dat de andere partij nog steeds met de inhoud bekend was of had kunnen zijn......Blijft natuurlijk wel weer staan of er nog steeds sprake is van aanvaarding natuurlijk. 

Lees hier de uitspraak. 
PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.