NL EN
 • Home»
 • Weblog »
 • Toekomst EU wetgeving: Digitale content

Toekomst EU wetgeving: Digitale content

Mijn collega Menno Heerma Van Voss schreef al over de Digitale Agenda van de Europese Commissie. Graag zoom ik hier nog wat verder in op het onderdeel ‘opening up access to content’. De komende jaren kunnen wij een aantal wijzigingen in de wetgeving ten aanzien van content op internet verwachten. De Europese Commissie heeft nu al de volgende wetgeving en beleidsdocumenten aangekondigd:

 

 • Kaderrichtlijn voor collectief beheer van IE-rechten
 • Richtlijn voor zogenaamde orphan works (werken waarvan de rechthebbende niet kan worden gevonden)
 • Herziening van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie
 • Groenboek over kansen en uitdagingen van online distributie van audiovisuele werken en andere creatieve content,
 • Herziening van de richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, en
 • Dialogen tussen belanghebbenden op de gebieden van boeken die niet meer worden gedrukt, collectief beheer in de digitale markt en de handhaving van IE-rechten met in achtneming van fundamentele rechten, zoals gegevensbescherming, privacy en (hopelijk) informatievrijheid.

 

Waarom?

 

1. De fragmentatie van de Europese markt verhindert de bloei van succesvolle bedrijven op internet, zoals bijvoorbeeld in Amerika Google en Amazon zijn ontstaan. Door bovengenoemde wetgeving en beleidsdocumenten aan te nemen, hoopt de Europese Commissie de barrières die Europese verscheidenheid teweeg heeft gebracht te verkleinen.

2. Europese wetten voor de informatiesamenleving raken snel verouderd. Een technologie neutralere benadering voor collectief beheer van IE-rechten op Europese audiovisuele werken zou creativiteit verder kunnen stimuleren door meer rechtszekerheid te bieden. Makers van creatieve werken dienen ook op een nog nader te bepalen wijze meer controle te krijgen over de internationale uitoefening van hun exclusieve rechten.

3. Digitale distributie is sneller en goedkoper dan andere methoden en biedt de kans een nieuw en groter publiek te bereiken.

4. De toegankelijkheid en beschikbaarheid van legale content zou een effectieve manier van piraterijbestrijding zijn. In Amerika worden vier keer zoveel liedjes uit legale bron gekocht en gedownload dan in Europa.

 

Lees hier de Digitale Agenda

Lees hier een vergelijking met de Digitale Agenda van het Europese Parlement.

 

 

BRON: ec.europa.eu


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

 1. NAAM
 2. E-MAILADRES
 3. BERICHT
 4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
 5.