NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Toch nog stilzwijgend verlengen?

Toch nog stilzwijgend verlengen?

Morgen treedt de Wet Van Dam in werking en is het, kort gezegd, niet langer toegestaan om in algemene voorwaarden te bepalen dat een overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd, tenzij er op elk moment met een opzegtermijn van een maand kan worden opgezegd. Het was de bedoeling dat de Wet Van Dam ook zou gaan gelden voor reeds lopende overeenkomsten.

Zoals vermeld in mijn eerdere blog, bleek er echter geen rekening gehouden te zijn met artikel 191 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek. Kort gezegd bepaalt dit artikel dat aanpassingen in bepaalde delen van het Burgerlijk Wetboek pas een jaar na het in werking treden van deze wijzigingen van toepassing zullen zijn. Voor de Wet Van Dam zou dit betekenen dat deze voor wat betreft reeds lopende overeenkomsten pas op 1 december 2012 in werking zou treden. Van Dam erkende dat er van een mogelijk wetstechnisch probleem sprake is en heeft een reparatiewet ingediend waarin wordt bepaald dat de Overgangswet niet van toepassing is op de Wet van Dam.

Ten tijde van mijn vorige blog lag deze reparatiewet bij de Eerste Kamer. Op dit moment is de reapratiewet echter nog niet aangenomen. Sterker nog, op 28 november heeft Van Dam een brief aan de Eerste Kamer gestuurd waarin hij verzoekt om de bespreking van de reparatiewet op 29 november, van de agenda te halen. Reden daarvoor is dat Van Dam nieuwe informatie heeft ontvangen over de betekenis van de Overgangswet die relevant is ten aanzien van de reparatiewet. Deze informatie vergt gedegen bestudering. Daarom acht Van Dam een inhoudelijke behandeling op dit moment niet opportuun.

 

Feit is dus dat de reparatiewet op 1 december niet van kracht zal zijn. De vraag is nu hoe er zal worden omgegaan met contracten die al voor 1 december zijn gesloten en waarin wel een stilzwijgende verleging is opgenomen.

 

Lees hier de brief van Van Dam.

 

BRON: overheid.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (2)

M.Maasman / NUV woensdag 30 november 2011 17:46

Helder toch: abonnementen die voor 1 december zijn begonnen mogen onder huidige wetgeving uitfaseren. Algemene voorwaarden die tot 1 dec. waren toegestaan blijven dat voor dan al lopende abonnementen. In ieder geval blijft een stilzwijgende verlenging die voor 1 december heeft plaatsgevonden gewoon geldig, zelfs wanneer de reparatiewet wel zou worden aangenomen. Als Van Dam dit had willen regelen had hij art. 79 ONBW ook buiten toepassing moeten verklaren en dat is niet gebeurd.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.