NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Three strikes regime in Engeland komt steeds dichterbij

Three strikes regime in Engeland komt steeds dichterbij

Na een langslepende procedure heeft het Engelse Court of Appeal zich, net als rechter in eerste aanleg een jaar geleden, achter de omstreden Britse “Digital Economy Act” geschaard, een wet waarmee het Britse Lagerhuis in 2010 instemde. Onderdeel van de Act is een zogenoemd "three strikes"-regime: een verplichting voor internet providers om gebruikers die herhaaldelijk illegaal auteursrechtelijk beschermde werken down- of uploaden een reeks waarschuwingen te sturen en uiteindelijk – indien de gebruikers de inbreuken gebruik niet stoppen – van het internet af te sluiten.  

De Britse providers BT en Talk Talk hebben de Digital Economy Act de afgelopen jaren aangevochten voor de Engelse rechter. Zij meenden – net als andere tegenstanders, zoals organisaties die zich inzetten voor (digitale) burgerrechten – dat een “three strikes”-regime leidt tot een inperking van de vrijheid van meningsuiting. Daarnaast is de uitvoering van de verplichting volgens hen onnodig duur en een zware last voor ISP’s, die voortaan als politieagent een “blacklist” van vermoedelijke inbreukmakers moeten bijhouden, hetgeen ook een inbreuk op de privacy van internetgebruikers oplevert.
De providers stelden zich in de procedures daarom op het standpunt dat het three strikes-regime, zoals neergelegd in de Digital Economy Act, niet verenigbaar is met Europees recht.

Vorig jaar wees het Britse High Court deze bewaren echter van de hand, het Court of Appeal heeft dat oordeel op 6 maart in hoger beroep bevestigd.

Hiermee komt de daadwerkelijke invoering van de Digital Economy Act in Engeland een stap dichterbij. Als de wet wordt ingevoerd, zal Engeland net als Frankrijk vooroplopen voor wat betreft het blokkeren van websites en het afsluiten van internetgebruikers. Ook Frankrijk heeft immers een three strikes-regime geïmplementeerd in de zgn. Hadopi-wet.

De uitspraak van het Court of Appeal is geen verrassing in het licht van de huidige trend in de Britse rechtspraak, waar auteursrechthebbenden aan het langste end lijken te trekken. Vorig jaar oordeelde het High Court of Justice bijvoorbeeld dat access provider BT de website Newzbin 2 moet blokkeren. Hetzelfde zal waarschijnlijk komen te gelden voor de website The Pirate Bay, nadat het High Court recent oordeelde dat de site op massale schaal auteursrechtinbreuken door gebruikers aanmoedigde.

Naar mijn mening is (de invoering van) een three strikes-regime onwenselijk. Zoals de providers in de procedure ook al stelden, is het afsluiten van internettoegang een onacceptabele beperking van de informatie- en communicatievrijheid. Het opsporen van inbreukmakende internetgebruikers vereist bovendien mogelijk een vergaande mate van monitoring van het internetverkeer, hetgeen in strijd is met het recht op privacy.

Gelukkig heeft de Nederlandse regering aangegeven dat zij in Nederland geen three strikes-regime wil invoeren en internetgebruikers wil beschermen tegen het lichtvaardig afsluiten van internet (Kamerstukken II 2009/10, 21 505-33 nr. 230). Zij ondersteunde ook een amendement op de Telecommunicatiewet, dat specificeert wanneer afsluiting is toegestaan en waarborgt dat mensen niet zomaar kunnen worden afgesloten van het internet (Kamerstukken II 2010/11, 32549 nr. 40). Ook in de Speerpuntenbrief Auteursrecht 20©20, benadrukt Staatssecretaris Teeven nog eens dat er in Nederland geen three strikes-wetgeving komt, omdat die benadering haaks staat op het streven van het kabinet om een open en toegankelijk internet te bevorderen (p. 8)

De Engelse providers overwegen overigens de zaak voor het Britse High Court of Justice te brengen.

BRON: nu.nl, BBC, The Guardian


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.