NL EN
 • Home»
 • Weblog »
 • Teeven ziet af van uitbreiding boetebevoegdheid CBP
 • GEPLAATST OP: 7 september 2012
 • GEPLAATST DOOR: Anke Verhoeven
 • GEPLAATST IN: Privacy
 • GOOGLE+: Anke Verhoeven

Teeven ziet af van uitbreiding boetebevoegdheid CBP

In een brief aan de Tweede Kamer gaat Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie in op een aantal openstaande vraagstukken met betrekking tot de privacywetgeving. Hij bespreekt daarin enerzijds de financiering van het CBP en anderzijds de status van de nieuwe Europese verordening op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Interessant is met name zijn besluit om niet over te gaan tot het uitbreiden van de boetebevoegdheden van het CBP. In het kader van het regeerakkoord gaf Teeven in zijn brief van 29 april 2011 namelijk nog aan dat hij de handhavingsbevoegdheid van het CBP wilde versterken.

Op dat besluit komt hij dus nu terug. Redengevend hiervoor is de op handen zijnde wijziging van het Europese regelgevingskader voor de bescherming van persoonsgegevens. Vanuit Europa  wordt namelijk gewerkt aan een privacyverordening. Hoe die verordening er precies uit gaat zien is nog onbekend, maar wel is al duidelijk dat na de vaststelling van de verordening nationale wetgeving over de boetebevoegdheid  van het CBP regelt niet meer kan.

Teeven ziet er geen heil in om voor de tussentijd aan een wetsvoorstel te werken:

Alles afwegende moet ik concluderen dat een voorstel van wet tot regeling van de bevoegdheid van het Cbp om overtredingen van de materiƫle bepalingen van de Wbp bestuurlijk te beboeten zowel inhoudelijk als procedureel met veel onzekerheden is omgeven. De kans dat een zodanig wetsvoorstel het Staatsblad haalt op een moment dat de samenleving daar nog geruime tijd de vruchten van kan plukken voordat het wordt achterhaald door de verordening acht ik dan ook zodanig klein, dat ik afzie van het voornemen een dergelijk voorstel voor te bereiden.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

 1. NAAM
 2. E-MAILADRES
 3. BERICHT
 4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
 5.