NL EN
 • Home»
 • Weblog »
 • Teeven: Privacyverordening geldt niet voor overheden
 • GEPLAATST OP: 17 april 2013
 • GEPLAATST DOOR: Anke Verhoeven
 • GEPLAATST IN: Privacy
 • GOOGLE+: Anke Verhoeven

Teeven: Privacyverordening geldt niet voor overheden

Staatssecretaris Teeven vindt dat de nieuwe Europese privacyverordening niet in zijn geheel voor overheden dient te gelden. Dat blijkt uit een reactie van Teeven op vragen van de vaste commissie voor veiligheid en justitie.

Teeven geeft aan dat sommige rechten van de betrokkenen in de privacyverordening alleen van toepassing zijn in private verhoudingen en niet in de verhouding tussen burger en overheid. In het bijzonder gaat het om het recht om vergeten te worden en het recht op dataportabiliteit:

“In een sociale rechtsstaat kan een burger niet van de overheid verlangen dat hij wordt vergeten. Een burger kan niet een beroep op de overheid doen om zijn gegevens in een algemeen beschikbaar format te verkrijgen en deze vervolgens aan elke willekeurige andere verantwoordelijke aanbieden, omdat de aard van de verwerking van gegevens door de overheid verschilt van de aard van andere verwerkingen.”

Daarnaast vindt Teeven de op onderdelen strengere bepalingen ten aanzien van gegevensverwerking voor historische, wetenschappelijke of statistische doeleinden niet wenselijk in het publieke kader. Organisaties als het Nationaal Archief of het Centraal Bureau voor de Statistiek zouden daar last van hebben.

Tot slot geeft Teeven aan dat er niets dient te veranderen aan de regulering van cameratoezicht, omdat de Gemeentewet reeds in deugdelijke regeling van dit verschijnsel voorziet.

Wat ik mis in de brief van Teeven is een toelichting waarom dergelijke clausules niet voor de overheid zouden gelden. Ook wordt niet duidelijk waarin de verhouding tussen burger en overheid zo verschilt van die tussen burger en bedrijf.

Er is in mijn ogen geen reden om de burger ten opzichte van de overheid minder privacybescherming te geven. Keer op keer is weer bewezen dat de overheid nu juist een belangrijke schender van privacy van burgers is. Niet voor niets kennen de Big Brother Awards die elk jaar uitgereikt worden aan de grootste privacyschenders een speciale categorie ‘overheid’. Vorig jaar won Teeven zelf zelfs nog zo’n Big Brother Award (de publieksprijs) vanwege zijn niet aflatende inzet om privacywetgeving af te zwakken.

BRON: webwereld


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

 1. NAAM
 2. E-MAILADRES
 3. BERICHT
 4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
 5.