NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • T-Mobile, Google en netneutraliteit

T-Mobile, Google en netneutraliteit

T-Mobile wil dat Google gaat betalen voor het aanbieden van YouTube. Diensten als YouTube zijn immers data-intensief, en dat betekent dat het doorgeven van deze diensten over het netwerk van T-Mobile relatief duur is, voor T-Mobile dan. Google hoeft er niet extra voor te betalen, maar verdient wel veel geld aan de exploitatie van YouTube. Aan de andere kant: Google betaalt natuurlijk wel veel geld voor het hosten van YouTube, en de abonnees van T-Mobile betalen voor de ontvangst van YouTube. T-Mobile wil dus dubbel incasseren: Google moet betalen voor het doorgeven van YouTube, en de abonnees betalen al voor de ontvangst ervan.

 

Het standpunt van T-Mobile is niet nieuw: al eerder meldden drie grote telecom aanbieders (Telefónica, France Telecom en Deutsche Telekom) dat zij willen dat Google gaat betalen voor het doorgeven van YouTube. Dit zorgde voor veel ophef. Niet alleen vanwege de bovengenoemde economische discussie, maar ook omdat de strijd tussen Google en de telco’s het principe van netneutraliteit raakt.

 

Over de vraag wat netneutraliteit precies is, verschillen de meningen. Het is in elk geval nergens gedefinieerd, en als zodanig bestaat er dus ook geen wettelijk recht op netneutraliteit, zoals dat er wel is voor de vrijheid van informatie (het ontvangen en het verspreiden daarvan). Globaal gaat het om de vraag in hoeverre providers zich mogen bemoeien met inhoud, afzender en ontvanger van de boodschap. Providers moeten ‘geen boodschap aan de boodschap’ hebben, zei Christiaan Alberdingk Thijm al eens. Bits of Freedom stelt zich op het standpunt dat providers op geen enkele wijze mogen discrimineren naar bron, inhoud of bestemming. Absolute netneutraliteit is waarschijnlijk een utopie. Zo wordt spam door providers sowieso al gefilterd. Nederlandse providers zullen op basis een afspraak met de Minister van Justitie binnenkort een kinderpornofilter installeren. En er liggen verschillende vragen voor aan het Hof van Justitie EG over een verplichte filter in het kader van de bestrijding van counterfeit (zie ook mijn eerdere bericht over de recente Brusselse uitspraak over social network site Netlog) .

 

De discussie rond netneutraliteit wordt door sommigen vanuit een puur economische invalshoek benaderd: het is een kwestie van verdeling van kosten en opbrengsten. Daar zit natuurlijk wat in. Maar het gaat hier niet om zomaar een dienst die wordt geleverd door de providers, het gaat om de vrijheid van informatie, een grondrecht, een fundamenteel recht van de mens. En internet speelt een wezenlijke rol in de uitoefening van dat fundamentele recht, zo erkennen niet alleen de Nederlandse en Europese wetgever, maar zelfs de VN. Moeten wij hier niet de parallel trekken met het principe van must-carry, zoals dat bijvoorbeeld wel geldt voor postbedrijven? TGP mag geen hogere tarieven in rekening brengen voor het bezorgen van post naar Schiermonnikoog, ondanks het feit dat dit relatief kostbaar is en weinig oplevert.

Een puur economische benadering van toegang tot het internet, vormt een reële bedreiging van het fundamentele recht op vrijheid van informatie.

 

Het demissionaire kabinet wil zijn vingers niet branden aan deze lastige maar wezenlijke discussie rond netneutraliteit. In een brief van 15 maart 2010 stelt de Minister: “In antwoord (TK 2008-2009, nr. 2766) op Kamervragen over het blokkeren van Skype door enkele mobiele netwerkaanbieders, heeft de staatssecretaris van Economische Zaken destijds aangegeven dat het belangrijk is dat consumenten niet zonder goede reden worden beperkt in hun gebruiksmogelijkheden, en dat tegelijkertijd aanbieders in een concurrerende markt de vrijheid moeten hebben een productaanbod te doen dat naar hun oordeel tegemoet komt aan de behoeften van gebruikers. De bestaande concurrentie in de markt biedt voldoende keuzemogelijkheden voor consumenten om de diensten af te nemen die zij wensen.” Maar, “Gezien de huidige status van het kabinet, de geschetste discussiepunten en de Europese ontwikkelingen”, laat de Minister het verder over aan het volgende kabinet of er aanleiding is om de bestaande beleidslijnen aan te passen.

 

Wordt dus vervolgd.

BRON: Emerce, Webwereld, XS4ALL


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.