NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Symbool Sovjet Unie geweigerd als Gemeenschapsmerk

Symbool Sovjet Unie geweigerd als Gemeenschapsmerk

De overheersing van de voormalige Sovjet Unie in Oost Europa heeft vandaag de dag nog onvermoede gevolgen. Omdat Hongarije lange tijd gebukt is gegaan onder het totalitaire Sovjet regime, zijn de symbolen van dat regime daar bij wet verboden. Het Gerecht van de EU heeft vandaag geoordeeld dat het staatssymbool van de voormalige Sovjet Unie in een deel van de EU in strijd is met de openbare orde en de goede zeden, en dus niet als Gemeenschapsmerk mag worden geregistreerd.

Eind 2006 diende de Britse onderneming Couture Tech Ltd een aanvraag in voor een Gemeenschapsbeeldmerk voor onder meer parfum, sieraden en – zo schat ik in – emblemen voor op textiel. De merkaanvraag werd door het OHIM afgewezen omdat het beeldmerk, een precieze weergave van het wapen van de voormalige USSR, in strijd was met de openbare orde en de goede zeden in die gebieden van de EU die aan het Sovjetregime onderworpen zijn geweest. Volgens het OHIM vloeit uit artikel 7 lid 2 van verordening nr. 207/2009 voort dat strijd met de openbare orde of de goede zeden in één lidstaat voldoende is om de inschrijving voor de gehele Europese Unie te weigeren.

Het Gerecht is het daarmee eens:

“Of een merk als strijdig met de openbare orde of de goede zeden wordt opgevat, wordt (…) beïnvloed door omstandigheden die eigen zijn aan de lidstaat waar de consumenten die deel uitmaken van het relevante publiek, zich bevinden.

Bijgevolg dient (…) niet alleen rekening (…) te worden gehouden met de omstandigheden die alle lidstaten van de Unie gemeen hebben, maar ook met de omstandigheden die eigen zijn aan individuele lidstaten en die de perceptie van het relevante publiek op het grondgebied van deze staten kunnen beïnvloeden.”

Het OHIM mag dus inderdaad weigeren een teken in te schrijven als merk wanneer dit teken in een deel van de Unie, en – in voorkomend geval – slechts in één lidstaat, in strijd is met de openbare orde en goede zeden. Bij de uitleg van deze begrippen moet het OHIM rekening houden met omstandigheden die eigen zijn aan de individuele lidstaten.

Couture Tech Ltd. voerde in hoger beroep verder aan dat, “anders dan het hakenkruis, de politieke connotatie van het wapen van de voormalige USSR is verwaterd en is veranderd in een provocerende connotatie, die is verbonden aan het concept van de avant-garde, zodat het aangevraagde merk een „nieuw onderscheidend vermogen” heeft verkregen.”

Het Gerecht oordeelt echter anders:

“Het feit dat in Hongarije bepaalde wijzen van gebruik van „symbolen van het totalitarisme”, waaronder de hamer en sikkel en de vijfpuntige rode ster, strafrechtelijk zijn verboden, vormt een aanwijzing op grond waarvan kan worden beoordeeld op welke wijze het relevante publiek in de betrokken lidstaat bepaalde categorieën van tekens percipieert.”

In Hongarije liggen hamer, sikkel en rode ster dus nog te gevoelig om als merk te mogen worden gebruikt.

Lees hier het vonnis van het Gerecht.

BRON: Rechtspraak EU via curia.europa.eu


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.