NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Surfnet geen openbare elektronische communicatiedienst

Surfnet geen openbare elektronische communicatiedienst

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: “CBb”) maakte afgelopen week een einde aan een slepende zaak tussen Surfnet en OPTA. Het draaide in deze zaak allemaal om de vraag of Surfnet als 'openbare aanbieder van elektronische diensten' moest worden aangemerkt.

Surfnet biedt via een internetcomputernetwerk de mogelijkheid aan onder meer hogescholen, universiteiten en academische ziekenhuizen om met elkaar te communiceren. OPTA was van mening dat de door Surfnet aangeboden dienst kwalificeerde als openbare elektronische communicatiedienst (hierna: “openbare ecd”). Surfnet betwistte dit.

Het was voor Surfnet van belang om niet als openbare ecd te worden aangemerkt. Op een aanbieder van een openbare ecd rusten namelijk op basis van de Telecommunicatiewet vele verplichtingen. Bovendien moet een openbare ecd zich als zodanig registreren en valt hij onder het toezicht van OPTA. Ook moet er een bedrag van zo’n EUR 9.000,--  worden betaald voor het toezicht.

Omdat Surfnet zich niet als openbare ecd wilde registreren, kreeg het van OPTA in 2007 een dwangsom van EUR 50.000,-- opgelegd. Surfnet registreerde zich daarna, onder protest, alsnog als openbare ecd en spande, nadat ook haar bezwaar door OPTA was afgewezen, een rechtszaak aan bij de bestuursrechter.

De bestuursrechter stelde dat voor de vraag of een elektronische communicatiedienst openbaar is, bepalend is of de dienst beschikbaar is voor het publiek. De rechtbank vond dat dit niet het geval was omdat de kring aan wie Surfnet haar diensten aanbiedt, beperkt is te achten. Die kring is immers onder één (doel)groep te scharen, namelijk instellingen die zich richten op wetenschappelijk onderzoek en hoger onderwijs. Naar het oordeel van de rechtbank is dit een voldoende afgebakende groep. Die groep is niet toegankelijk voor het algemene publiek. Surfnet wordt door de bestuursrechter dus in het gelijk gesteld. OPTA gaat in hoger beroep.

Het CBb heeft nu na drie jaar haar oordeelt geveld en volgt de lijn van de rechtbank. Surfnet wordt dus wederom in het gelijk gesteld. Surfnet biedt geen openbare ecd aan, staat daarmee niet onder toezicht van OPTA en hoeft niet aan de specifieke op openbare ecd’s van toepassing zijnde regelgeving in de Telecommunicatiewet te voldoen.

OPTA weet nog niet of de uitspraak invloed heeft op de beoordeling van andere netwerken.

Lees hier het volledige bericht.

 

 

 

BRON: Webwereld.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Erik dinsdag 3 juli 2012 15:26

Ik denk dat het hier gaat om het Cbb en niet CBP

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.