NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Suit Supply billboardreclame toegestaan

Suit Supply billboardreclame toegestaan

De RCC (Reclame Code Commissie) heeft de vele klachten tegen de  billboardreclames van Suit Supply afgewezen.

De klagers meenden dat de Suit Supply Shameless campagne in strijd zou zijn met de goede smaak, het fatsoen (artikel 2 NRC) en/of de goede zeden (artikel 3 NRC). 

Met betrekking tot deze grondslagen stelt de RCC zich terughoudend op, mede omdat het oordeel of een reclame wel of niet in strijd is met deze grondslagen subjectief is. In andere woorden: een ieder kan daar anders over denken. Dat is vaste rechtspraak van het RCC en haar beroepsorgaan het College van Beroep. Het aantal klachten speelt daarbij evenmin een (doorslaggevende) rol.

Alsdus haar persbericht, heeft de Commissie ook in deze kwestie vastgesteld dat er verschillend wordt gedacht over de vraag of deze reclame voor mannenkleding, die onmiskenbaar seksueel getint is, in het licht van de Nederlandse Reclame Code toelaatbaar moeten worden geacht. Daarbij dient met name te worden bedacht dat het publiek op straat onverhoeds met deze reclame-uitingen kan worden geconfronteerd.

Echter ook hier meent de Commissie "dat de verwijzing  naar seksualiteit in geen van de drie uitingen van dien aard is, dat de grenzen van de goede smaak, het fatsoen of de goede zeden worden overschreden. Voor zover de klacht luidt dat de uitingen vrouwonvriendelijk zijn, overweegt de Commissie dat de wijze waarop de man en de vrouw in de verschillende uitingen zijn afgebeeld, niet getuigt van gebrek aan respect jegens de vrouw."

Zoals over de reclamecampagne een ieder zijn mening kan hebben of deze in zijn of haar ogen wel of niet in strijd is met de de goede smaak, het fatsoen en/of de goede zeden, kan men dat evenzeer hebben over dit oordeel van de RCC. En zo kan ik met het eindoordeel leven, al denk ik wel dat het beter ware geweest om de redenen vrouwvriendelijker te formuleren. Bijvoorbeeld: hoewel het valt te begrijpen dat de klagers de reclamecampagne, in het bijzonder de wijze waarop de man en de vrouw in de verschillende uitingen zijn afgebeeld, van mening zijn dat deze in hun ogen niet getuigt van respect jegens de vrouw, een reclamecampagne als de onderhavige (heden ten dage) niet als in strijd met de de goede smaak, het fatsoen en/of de goede zeden, wordt gezien.

Lees hier het persbericht en onze weblogs van 3 november  en 11 november jl.    

BRON: NRC


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (15)

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.