NL EN

"Subject to board approval"

MTV en Adlink hebben in twee instanties een geschil uitgevochten, over de vraag of Adlink gehouden was aan een minimum garantie. Ondanks een "subject-to-board-approval" argument, gaat Adlink nat. Eigenlijk omdat uit één mail, door rechtbank en hof wordt afgeleid dat de vereiste board approval is gegeven.

MTV en Adlink zijn vanaf 1 juni 2007 een samenwerkingsverband aangegaan. Adlink verbond zich om zorg te dragen voor de verkoop van advertentieruimte op de Nederlandse websites van MTV. MTV verleende Adlink exclusiviteit. Gedurende de maanden die voorafgingen aan 1 juni 2007 hebben partijen van gedachten gewisseld over de ten behoeve van die samenwerking te maken afspraken. Cruciale kwesties waren de mate van exclusiviteit, de aantallen unieke bezoekers van de websites (en/of zogenoemde impressies) waarop Adlink zou kunnen rekenen en de advertentieomzet waarop MTV zou kunnen rekenen. 

In een powerpoint meldt Adlink dat voor de minimumgaranties over 2007 en 2008 een 'board approval' is vereist. In een daaropvolgende mail stelt Adlink echter dat "via deze weg onze bevestiging van de board approval die wij zojuist op de samenwerking hebben gekregen. Wat ons betreft het groene licht om te starten! Dat betekent ook dat we een start zullen maken met het contract. " Deze mail wordt Adlink uiteindelijk fataal.

De advertenties blijven achter. Adlink betaalt over 2007 het verschil ten opzichte van de minimumgarantie 2007. Over 2008 meent Adlink dat er geen board approval is gegeven voor de minimumgarantie 2008. MTV houdt Adlink echter aan dat minimum en claimt
€ 643.615,-.

Rechtbank en hof wijzen de vorderingen toe. De belangrijkste overwegingen luiden:

"Bij de bespreking van deze grieven stelt het hof voorop dat MTV en Adlink in 2008 hun samenwerking hebben voortgezet, een samenwerking die door de board van Adlink was goedgekeurd in de hiervoor weergegeven e-mail van 25 mei 2007. Gesteld noch gebleken is dat zij de condities waaronder zij in 2007 hebben samengewerkt begin 2008 hebben veranderd. In tegendeel, Adlink heeft zich erop beroepen dat in 2008 aan hun samenwerking de inhoud van de propositie van 22 mei 2007 ten grondslag lag, hetgeen door MTV niet is bestreden. Dat nu levert op zichzelf een belangrijke aanwijzing op dat MTV gerechtvaardigd erop mocht vertrouwen dat de eind mei 2007 op genoemde propositie gegeven board approval nog steeds gold, in het bijzonder ook met betrekking tot de minimum garantie-regeling waarin de propositie van 22 mei 2007 voorzag."

En ten aanzien van het fatale mailbericht, overweegt het hof: "het e-mailbericht van 25 mei 2007 wijst echter veeleer op het tegendeel, omdat de board blijkens dat bericht nu juist de samenwerking al reeds had goedgekeurd, zonder dat Adlink daarbij nog enig voorbehoud had gemaakt."

Lees hier de volledige uitspraak
  

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.