NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Staatssecretaris SZ dringt bij gemeenten aan op betere beveiliging

Staatssecretaris SZ dringt bij gemeenten aan op betere beveiliging

Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken heeft in een brief aan een aantal, niet nader genoemde, gemeenten aangedrongen op verbetering van de beveiliging van persoonsgegevens. Uit onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) is gebleken dat de beveiliging van persoonsgegevens die worden gebruikt bij de uitvoering van de sociale zekerheid (o.a. via het Suwinet) bij een aantal gemeenten waarschijnlijk onvoldoende is. In zijn brief aan die gemeenten legt de staatssecretaris uit waarom zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens belangrijk is.

"Om de sociale zekerheid te kunnen uitvoeren, hebben medewerkers van gemeenten via het Suwinet toegang tot persoonsgegevens. Zij kunnen bijvoorbeeld zien wat iemand verdient, of iemand een uitkering heeft, in welke auto iemand rijdt en met wie iemand samenwoont. Het spreekt voor zich dat de burgers die dit betreft er op moeten kunnen vertrouwen dat hun gegevens zorgvuldig worden gebruikt en hun privacy voldoende wordt beschermd. Het is evenzeer van belang dat de leveranciers van deze gegevens er op kunnen vertrouwen dat gemeenten de verstrekte gegevens zorgvuldig gebruiken."

De staatssecretaris legt voorts uit dat er een vervolgonderzoek zal worden gedaan alsmede dat het College Beschermig Persoonsgegevens een dwangsom kan opleggen als blijkt dat een gemeente niet voldoet aan de vereisten van de Wbp, waaronder de verplichting tot het treffen van passende technische en organisatorische maatregelen. Als deze maatregelen niet afdoende blijken te zijn voor het op orde krijgen van de beveiliging, dan overweegt de staatssecretaris aanvullende maatregelen te nemen.

Overigens wees toenmalig staatsecretaris Klijnsma de gemeenten in een brief van 4 juni 2009 (dus al weer ruim 3 jaar geleden) ook al op gebreken in de beveiliging, waarbij zij aandrong op spoedige verbetering. Zij sloot haar brief nog af met de "goede verwachting dat alle in gebreke zijnde gemeenten binnen afzienbare termijn de beveiliging voor Suwi-net op orde zullen hebben."

Hopelijk leiden de wat dringerder woorden van de huidige staatssecretaris nu wel tot het gewenste resultaat. In de huidige tijd waar datalekken - helaas - aan de orde van de dag zijn dient de overheid immers het goede voorbeeld te geven.

Lees hier het hele bericht op Webwereld met daarin ook hyperlinks naar beide brieven van de staatssecretarissen.

 

BRON: WebWereld


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.