NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Staatscommissie Grondrechten wil historische misser rechtzetten

Staatscommissie Grondrechten wil historische misser rechtzetten

De Staatscommissie Grondrechten wil de grondwet ‘bij de tijd’ houden. Daarom stelt zij voor een apart grondrecht op de bescherming van persoonsgegevens in te voeren. Dit recht zou naast het al bestaande recht op privacy opgenomen moeten worden. Het is wel een ‘historische misser’ genoemd dat de Nederlandse Grondwet het gegevensbeschermingsrecht onder het recht op privacy schaart (Peter Blok, 2002). De Staatscommissie is van plan dit recht te zetten.

 

De Staatscommissie noemt drie redenen om het recht op bescherming van persoonsgegevens los te koppen van privacy.

 

Ten eerste ziet volgens de commissie het huidige artikel 13 van de Grondwet alleen op persoonsgegevens die de privacy raken. De commissie merkt op dat het niet alleen vanuit het oogpunt van privacy belangrijk is dat persoonsgegevens eerlijk en rechtmatig verwerkt worden.

 

De Wet bescherming persoonsgegevens en de Europese Dataprotectierichtlijn zijn van toepassing zijn op alle persoonsgegevens; niet alleen op gegevens die typisch privé zijn. Dit maakt het inderdaad wat onlogisch om in de Grondwet alleen te spreken over persoonsgegevens die de privacy raken. Het onderscheid tussen gegevens die al of niet privé zijn, is tegenwoordig eigenlijk ook niet meer te maken. Er kan zoveel uit gegevens afgeleid worden, dat het de vraag is of ‘onschuldig gegevens’ wel bestaan.

 

Ten tweede wijst de commissie er op dat “de rechtsontwikkeling op het niveau van de Raad van Europa en de Europese Unie er toe [heeft] geleid dat het recht op gegevensbescherming als zelfstandig grondrecht naast het grondrecht ter bescherming van het privéleven is komen te staan.” De Europese Unie kent bijvoorbeeld al een apart recht op bescherming van persoonsgegevens: artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. De Raad van Europa vond al in 1981 dat er een apart recht op gegevensbescherming nodig was naast het recht op privacy.

 

Ten derde vindt de commissie dat een apart recht op bescherming van persoonsgegevens van belang is nu “de omvang van de uitwisseling en verwerking van persoonsgegevens de laatste jaren explosief is gestegen”.

 

Hier valt weinig tegenin te brengen.

 

In Nederland is het is overigens niets nieuws om grondrechten met het oog op bepaalde techniek in de Grondwet op te nemen. De huidige Grondwet (voor de laatste keer gewijzigd in 1983) noemt bijvoorbeeld brieven, radio, televisie, drukpers, telefoon en telegraaf.

 

Het zelfstandige recht op bescherming van persoonsgegevens dat de Staatscommissie voorstelt, luidt als volgt:

 

Artikel X

 

1.         Ieder heeft recht op bescherming van zijn persoonsgegevens.

             

2.         Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor welbepaalde doeleinden,   

a. hetzij met toestemming van de betrokkene,     

b. hetzij op grond van bij de wet te stellen regels.

 

3.         Ieder heeft recht op inzage in de over hem verzamelde gegevens, op kennisneming van de verwerking van die gegevens, en op de verbetering van die gegevens, behoudens bij de wet gestelde beperkingen.   

 

Een lid van de Commissie, prof. Overkleeft-Verburg, stelt overigens een alternatieve formulering voor (zie p. 82 van het rapport).

 

Dit voorstel van de Staatscommissie is pas een eerste zet. Er barst nu ongetwijfeld een lange discussie los. De discussie wordt misschien wel extra ingewikkeld nu er tegelijkertijd in Brussel gedebatteerd wordt over een update van de Dataprotectierichtlijn. Interessant wordt het zeker.

 

Tot slot: een ‘recht op bescherming van persoonsgegevens’ is toch wel een hele mond vol. Zouden we geen andere term kunnen invoeren?

 

 

Lees hier meer in het rapport van de Staatscommissie (paragraaf 8.5 op bladzijde 80 behandelt het nieuwe grondrecht.)

 

Eerdere berichtgeving over het het rapport van de Staatscommissie vindt u hier en hier.

  

 

BRON: Staatscommissie Grondwet


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.