NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • SqueezeBloodFromTurnip.com een immoreel merk?

SqueezeBloodFromTurnip.com een immoreel merk?

De Amerikaanse uitdrukking  “You can’t squeeze blood form a turnip” betekent dat je geen dingen (vooral geld) van iemand kunt krijgen welke die persoon niet heeft. Vergelijkbaar dus met de Nederlandse uitdrukking “Van een kale kip kun je niet plukken”. Het Amerikaanse advocatenkantoor Cook Collections Attorneys – gespecialiseerd in het incasseren van openstaande schulden – was het schijnbaar niet eens met deze stelling, gezien het gebruik van de merknaam “SqueezeBloodFromTurnip.com” voor onder andere de kantoorwebsite en e-mailadressen.

De anonieme tipgeefster van de weblog ipkat.com vindt echter dat het gebruik van dit merk in deze context niet door de beugel kan en acht het “threatening, offensive, disparaging, and immoral or scandalous”(daarmee aansluitende bij de bewoordingen van een weigeringsgrond in de Lanham Act, welke het merkenrecht in de V.S. heeft gecodificeerd).

Volgens de tipgeefster heeft advocaat David Cook het merk in 2007 bij het U.S. Patent and Tratemark Office verkregen door te beweren dat hij het zou gebruiken ter onderscheiding van kleding, voornamelijk t-shirts, terwijl het in de praktijk dus voor andere doelen wordt aangewend. 

 

Een enigszins vergelijkbare grond tot weigering van de inschrijving van een merk kan worden teruggevonden in het nationale en Europese merkenrecht. De inschrijving van een merk wordt namelijk geweigerd indien het, ongeacht het gebruik dat er van wordt gemaakt, in strijd is met de openbare orde of goede zeden, doordat het bijvoorbeeld aanstootgevend, racistisch of godslasterend is. Voorbeelden hiervan uit de praktijk  zijn de merken “Fucking Freezing” en “Ready to Fuck”, beide aangevraagd voor kleding. Toepassing van deze weigeringsgrond komt echter niet vaak voor.

Of ook het gebruik van SqueezeBloodFromTurnip.com als merk inderdaad ontoelaatbaar is, is de vraag. Natuurlijk getuigt het gebruik niet van de meest respectvolle manier van omgaan met schuldenaars, maar naar mijn mening kan niet worden gezegd dat het als “threatening, offensive, disparaging, and immoral or scandalous””moet worden opgevat. Deze woorden lijken mijn inziens te zien op merken die de grens van het betamelijke ernstig overschrijden, hetgeen nu niet het geval is.

Auteur: Tom Janse

BRON: ipkat.com


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.