NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Speerpunten beleid Commissariaat voor de Media

Speerpunten beleid Commissariaat voor de Media

Commerciële audiovisuele mediadiensten op aanvraag, publiek-private samenwerkingen en kinderprogramma’s zullen in 2012 de bijzondere aandacht krijgen van het Commissariaat. Daarnaast zijn nevenactiviteiten van publieke omroepen, de voorgenomen reorganisaties c.q. fusies van een aantal publieke omroepen, en de handhaafbaarheid van de Mediawet speerpunten in het beleid voor het komende jaar.

Een greep uit de toelichting van het Commissariaat op haar beleid voor 2012:

 

AV mediadiensten

De aanbieders van commerciële mediadiensten op aanvraag vormen een nieuwe groep die hun activiteiten bij het Commissariaat moeten laten registreren. De beleidsregels waarin de afbakening plaatsvindt van de diensten die zich moeten laten registreren, zijn afgerond. Om hoeveel registraties het zal gaan valt nog niet exact te zeggen. Naar verwachting zijn het er enkele honderden. Nadat de beleidsregels zijn gepubliceerd, zal het Commissariaat een voorlichtingstraject starten. Dit moet erin resulteren dat de desbetreffende aanbieders zich zullen laten registreren. de geregistreerde diensten worden vervolgens in het programmatoezicht opgenomen.

 

Publiek-private samenwerking

Het Commissariaat toetst of er sprake is van gelijkwaardige samenwerking, en voorkomt dat er ongeoorloofde kruissubsidiëring plaatsvindt naar bepaalde in de markt actieve partijen, waardoor marktverstoring zou optreden. Met name na het verschijnen van het rapport van de Commissie Brinkman over de dagbladsector is er een klimaat ontstaan waarin samenwerking tussen publieke omroepen en private partijen wordt gestimuleerd. Behalve samenwerking met uitgevers van bladen wordt ook versteviging van de banden met culturele instellingen aangemoedigd.

 

Kinderprogramma's

In 2012 wil het Commissariaat de kinderprogrammering tot een centraal toezichtsthema maken. (…)Het Commissariaat zal allereerst de volledige markt (productie, aanbod en consumptie) van kinderprogramma’s op commerciële en publieke Nederlandse netten in kaart brengen en met buitenlandse markten vergelijken. Bijzondere aandacht gaat verder uit naar reclame en sponsoring rond kinderprogramma’s en de financiering en financierbaarheid van kinderprogramma’s. Daarbij krijgt het dienstbaarheidverbod dat voor de publieke omroep geldt de nodige aandacht.

BRON: CoMedia


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.