NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • SP wil van aanbestedingen grote ICT projecten af. Maar waarom?

SP wil van aanbestedingen grote ICT projecten af. Maar waarom?

De verkiezingsstrijd is in Nederland inmiddels redelijk losgebarsten en de verschillende partijen wijzen, ieder vanuit hun eigen invalshoek, op het belang van innovatie en dus ICT. Daar waar de verschillen soms groot zijn is men hier redelijk eensgezind: innovatie en ICT moeten Nederland omhoog helpen uit de crisis.

Ook de SP besteedt aandacht aan ICT in haar partijprogramma en neemt hierin voor wat betreft ICT binnen de overheid een mijns inziens opmerkelijk standpunt in. In één van haar programmapunten stelt zij:

Bij ingewikkelde ICT-projecten zijn aanbestedingen vaak een verkeerd middel om een goede partner te vinden. De overheid doet er goed aan om in open overleg met het bedrijfsleven te werken aan goede ICT-oplossingen, die technisch kloppen en binnen het budget blijven. Mensen op de werkvloer worden meer betrokken bij het ontwikkelen van ICT-toepassingen.

Achterliggende gedachte zal neem ik aan zijn dat er een aanzienlijke verbetering moet komen ten aanzien van ICT-projecten bij de overheid, zowel wat betreft het resultaat (succes) van het project alsook het terugdringen van de overschrijding van budgetten. Dat ik het daar uiteraard roerend mee eens ben zal voor de vaste lezers van mijn blogs en mijn followers op Twitter geen verrassing zijn. Maar mij ontgaat wel hoe het afschaffen van de aanbestedingen daar verbetering in zal brengen.

Ervan uitgaande dat de aanbestedingsprocedures werken zoals ze moeten werken dragen deze juist bij aan transparantie en een eerlijke, gelijke behandeling en waardering van voorstellen. Zeker met het thans voorliggende wetsvoorstel voor de nieuwe aanbestedingswet (plenaire behandeling op 11 september a.s.) worden juist ook de mogelijkheden voor kleinere ondernemingen om mee te kunnen dingen in aanbestedingen vergroot. Mijn kantoorgenote Anke Verhoeven schreef in februari ook al een blog over dit wetsvoorstel.

Ik ben benieuwd gezien het thans in haar verkiezingsprogramma ingenomen standpunt hoe de SP zich in de plenaire behandeling van het wetsvoorstel zal opstellen. Er valt immers heel wat te winnen met dit nieuwe voorstel, terwijl het uitbannen van aanbestedingen naar mijn mening ons terug naar af leidt: dealtjes in achterkamertjes. En was de SP daar nu juist niet heel erg tegen?

Lees hier het artikel in AutomatiseringGids, met daarin een link naar het Verkiezingsprogramma van de SP.

 

 

BRON: AutomatiseringGids en Verkiezingsprogramma SP


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.