NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • SMS Parking hoeft parkeergegevens niet aan belastingdienst te verstrekken

SMS Parking hoeft parkeergegevens niet aan belastingdienst te verstrekken

Eerder al berichtten wij over de vraag of SMS Parking moest voldoen aan het verzoek van de belastingdienst om de gegevens van hun gebruikers uit het jaar 2012 te verstrekken. Onze conclusie in die blog was dat parkeerproviders het zichzelf gemakkelijker kunnen maken door te zorgen dat ze bepaalde gedetailleerde informatie simpelweg niet meer hebben na een bepaalde (korte) tijd. SMS Parking en concurrenten bleken namelijk alle informatie meerdere jaren te bewaren, hetgeen ze tot een makkelijk doelwit voor de belastingdienst maakte. 

Los van die praktische conclusie signaleerden we in die blog al dat het opvallend is dat de belastingdienst alle informatie van alle gebruikers van SMS Parking opvroeg. De belastingdienst heeft immers alleen wat aan de informatie met betrekking tot leaserijders, die maar een beperkt deel van de totale gebruikersgroep vormen. Wij oordeelden dat het opvragen van alle informatie door de belastingdienst mogelijk in strijd was met het proportionaliteitsbeginsel. 

De rechtbank Oost Brabant bevestigde gisteren dat dat inderdaad het geval is. De belastingdienst, die de zaak was begonnen om SMS Parking te dwingen om de gegevens te verstrekken, kreeg van de rechter dan ook het deksel op de neus. De doeleinden waarvoor de belastingdienst de gegevens wil gebruiken zijn te ruim en algemeen omschreven en de opgevraagde gegevens zijn te omvangrijk. 

De rechter heeft een in mijn ogen bijzonder mooi vonnis gewezen met een heldere en terechte conclusie. Enkele citaten:

Dit uitgangspunt in de relatie tussen burger en overheid is niet het veelgehoorde “wie niets te verbergen heeft, heeft ook niets te vrezen” maar “het dagelijks doen en laten van de burgers gaat de overheid niets aan”.

Dat levert geen situatie op die gelijk te stellen is aan de in het geval van SMSParking beoogde fishing expedition ten aanzien van alledaags gedrag van burgers om te zien of die sleepnetmethode “hits” oplevert.

En de uitsmijter:

In deze zaak van SMSParking staat naar het oordeel van de voorzieningenrechter het hiervoor genoemde ongelimiteerde karakter van de aan SMSParking gevraagde  volledige parkeerinformatie van haar klanten, in samenhang met het in algemene termen omschreven oogmerk van de Belastingdienst aan toewijzing van de gevraagde voorlopige voorziening in de weg.

Persoonlijk ben ik blij dat de belastingdienst eindelijk eens teruggefloten wordt door de rechter. De belastingdienst lijkt namelijk te denken dat de privacywetgeving (grondwettelijk en in de Wbp) niet voor hen geldt. De belastingdienst heeft misschien bijzondere bevoegdheden in verband met hun wettelijke taak, maar dat maakt niet dat ze de privacy van burgers aan hun laars kunnen lappen. 

De belastingdienst heeft al aangegeven in hoger beroep te gaan. Als ik de advocaat van SMS Parking was zou ik dat beroep met vertrouwen tegemoet zien. 

 

BRON: rechtspraak.nl, nrc.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.