NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Smart phone is niet een telefoon maar een computer

Smart phone is niet een telefoon maar een computer

In vervolg op en naar aanleiding van de blog van Tomas Weermeijer over de tablet Hoge Raad uitspraak, begrijp ik dat een smart phone niet een telefoon is maar een computer. Dit klinkt misschien vreemd, op het eerste gezicht, maar op het tweede gezicht, een smart phone is een computer met belmogelijkheid, zou je kunnen zeggen.

Vooropgesteld kan worden dat de belastingwetgeving op dit punt niet echt in de huidige tijd past en zelfs op moment van opstellen al onjuist was:

"telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen"

Het internet is geen communicatiemiddel. Hoe kun je het network van netwerken (dat is het internet) nu gelijkstellen met een apparaat als een telefoon dat je in staat stelt gebruik te maken van een communicatieinfrastructuur? Dit daargelaten laat de redenering van de Hoge Raad het niet toe een smart phone als telefoon te zien (terecht, vind ik).

Overweging 2.5.1.:

"De wijze waarop de twee onderscheiden categorieën zijn gedefinieerd, met name de uitsluiting van de categorie computers van de categorie ‘telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen’, leidt ertoe dat eerst dient te worden beoordeeld of een apparaat valt in de categorie ‘computers en dergelijke apparatuur en bijbehorende apparatuur’."

We moeten dus eerst nagaan of de smart phone een computer is. Hoe doen we dat?

Overweging 2.5.4:

"laat geen andere conclusie toe dan dat deze in gelijke of zelfs sterkere mate dan digitale agenda’s en GPS-apparatuur zijn bedoeld voor taken die ook door een computer kunnen worden verricht. ... evenals een desktop- of notebookcomputer, door zijn veelzijdige inzetbaarheid voor de verwerking en opslag van gegevens, in de vorm van tekst, cijfers, beeld en geluid, het zoeken naar informatie op het internet, en voor ontspanning."

Geen speld tussen te krijgen. Een smart phone is een computer, aan de bepaling over telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen kom je niet toe.

BRON: Smart phone is geen telefoon volgens de Hoge Raad (en ze hebben gelijk)


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (3)

Piet Beertema woensdag 16 september 2015 15:26

Stokpaardje. :-)
"het network van netwerken (dat is het internet) "
"het zoeken naar informatie op het internet"
Het eerste is correct, maar het is niet de even foute als populaire betekenis "internet == www" die de massa eraan toekent.
Maar op een communicatienetwerk kun je niet zoeken. Wel op de op een specifieke manier aan dat communicatienetwerk gekoppelde computers. In die zin is "internet" in 2.5.4 dus onjuist.

arno lodder woensdag 16 september 2015 22:08

Eens qua www, dat is een protocol (http) dat de uitwisseling van informatie op het internet vergemakkelijkt en niet internet zelf.
Dat zoeken vind ik interessant. Ik maak me daar ook aan schuldig, zeggen dat je iets op internet kan vinden. In zekere zin is dat lijkt me zo, informatie zal altijd op een van de knopen van het netwerk staan. Maar ik zie nu in dat dit inderdaad niet klopt, het internet is niet een knoop, maar alle verbindingen tussen de knopen.

Piet Beertema zaterdag 19 september 2015 12:23

"Ik maak me daar ook aan schuldig, zeggen dat je iets op internet kan vinden"
Een enkel woordje kan een wereld van verschil maken. Zo ook hier. Voorbeelden gaan vrijwel altijd mank, maar laat ik het toch proberen:
"Dat heb ik op school geleerd". Hier is "school" een 'containerbegrip' dat een heel scala aan scholen omvat. Heb je het over "de school", dan zul je toch specifieker moeten zijn.
Als we het over "het internet" hebben, dan hebben we het over het tcp/ip-based communicatienetwerk. Maar hebben we het over "internet" *zonder lidwoord*, dan is dat ook een 'containerbegrip', en dan kun je er wel alle kanten mee op: "dat vond ik op internet", "ik ben via internet ingelogd", "dat wordt via internet gestreamd", enz.
De HR had het zich zo eenvoudig kunnen maken...

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.