NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Slip of the tongue en voorstel 'No Spy Agreement' in Tweede Kamer-debat over privacy

Slip of the tongue en voorstel 'No Spy Agreement' in Tweede Kamer-debat over privacy

 Vandaag hebben de Tweede Kamerfracties de Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk uitgehoord over de recente onthullingen van Edward Snowden over de spionageactiviteiten van (onder andere) de NSA. In dit debat kwam een aantal interessante zaken naar voren. Een samenvatting:

Plasterk stelt met betrekking tot programma’s zoals PRISM voorop, zoals velen met hem vinden, dat er een balans moet worden gevonden tussen enerzijds de bestrijding van terrorisme en anderzijds de privacybescherming van burgers. Daarbij beaamt hij dat de uitgangspunten en programma’s van de VS, ook al deelt hij deze uitgangspunten niet per se, ook in het verleden nuttig zijn gebleken in het verijdelen van terroristische aanslagen.

In dat kader zei Plasterk dat het met betrekking tot het spioneren van Nederlandse staatsburgers toch fijn is als een Nederlandse terrorist komt bovendrijven en dat hij niet kan zeggen dat hij niet wil dat er naar Nederlandse burger wordt gekeken. De PVV-fractie gaf meermaals aan dat  zij vindt dat het belang van het inzetten van datamining  niet moet worden onderschat en de techniek zeer belangrijk kan zijn in het verijdelen van terrorisme.

Waar de SP vervolgens oproept om de door Snowden blootgelegde bevindingen richting de VS ‘politiek te maken’ en als Nederland voorop te willen lopen en aan te kaarten dat bondgenoten zo niet met elkaar om gaan, kiest Plasterk liever voor een andere aanpak. Zonder zich te willen verschuilen, wil de Minister wachten op de uitkomsten van een Europees onderzoek over de situatie, om als EU collectief op de kwestie te reageren.

Wel gaat de Minister specifiek in op de asymmetrie die de VS hanteren tussen de bescherming van de privacy van onderdanen en die van burgers die niet in de VS woonachtig zijn. Om deze asymmetrie op te lossen en de privacybescherming van Nederlanders te verbeteren, doet D66 het voorstel tot een zogenaamd ‘No Spy Agreement’; een bilaterale afspraak tussen Nederland en de VS waarin over en weer wordt afgesproken om elkaars onderdanen niet op grote schaal te bespioneren. Het is natuurlijk de vraag of de VS een dergelijk akkoord wil sluiten en of inlichtingendiensten zich uiteindelijk daadwerkelijk aan deze beloften zullen houden. De VVD stelde nog voor om in een dergelijke bilaterale afspraak in ieder geval vast te leggen dat een Nederlands staatburger dezelfde privacybescherming moet krijgen als een inwoner van de VS, waarna Plasterk aangaf deze suggesties van D66 en VVD te willen onderzoeken.

Plasterk bevestigt overigens dat er in Nederland altijd aan strenge waarborgen met betrekking tot proportionaliteit en subsidiariteit moet worden voldaan voordat de Minister zelf een verzoek van de AIVD ondertekent waarin de gegevens over Nederlanders worden opgevraagd. Plasterk sprak dit uit nadat PVV’er Bontes details uit een geheime technische briefing van de AIVD in het debat openbaarde: volgens hem hebben de veiligheidsdiensten op overtuigende wijze kenbaar gemaakt dat het nodig is om op metaniveau data te verzamelen, zodat daarna met zoekwoorden gericht naar terrorisme gezocht kan worden.

Wat mij betreft denk ik dat een uitspraak van de VVD de algemene opvatting in de Nederlandse maatschappij goed beschrijft: het is niet schokkend dát er gegevens over ons worden verzameld, maar de schaal waarop dit gebeurt en de schaamteloosheid waarmee inlichtingendiensten dit doen is hetgeen dat zorgen baart.

In het debat kwam ook de integriteit van Amsterdams internetknooppunt AMS-ix ter sprake en gaf Plasterk aan de mogelijkheden voor een Nederlandse cloud ook te willen onderzoeken, waarover hier op onze blog meer.

Ten slotte werd besproken dat NSA-journalist Greenwald heeft aangegeven dat er uit de Snowden-documenten nog onthullingen over Nederland komen en dat Plasterk geen idee had waar dat over zou kunnen gaan. Wordt dus ongetwijfeld weer vervolgd….PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.