NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Slecht vindbaar bestand is (blijkbaar) niet openbaar gemaakt

Slecht vindbaar bestand is (blijkbaar) niet openbaar gemaakt

In het afgelopen jaar kwam ik twee executiegeschillen tegen over de uitleg van de term openbaarmaking op internet. In beide gevallen neemt de rechtbank (mijns inziens onterecht) aan dat er geen sprake is van openbaarmaking omdat de bewuste bestanden (zeer) moeilijk vindbaar zijn.

GeenStijl v. Majesteit

De feitelijke omstandigheden van het geschil over het zogenaamde ‘majesteit-filmpje’ acht ik bekend (zie hieronder voor enkele blogs over het geschil). In het vonnis werd Geenstijl.nl werd geboden om  ‘elke openbaarmaking, verveelvoudiging of verspreiding’ van het filmpje of delen daaruit te staken en gestaakt te houden.

Vervolgens bleek dat het bewuste filmpje nog steeds te vinden was op internet, namelijk via de URL: htpp//geenstijl.prevvy.com/posts/8ffe065a8dace4dd3082806dbc587d04/. Er werd vanuit geen enkele website rechtstreeks gelinkt naar het filmpje, zodat het in de praktijk vrijwel alleen te vinden was door de specifieke URL in te voeren in de browser. Er volgde een executiegeschil, waarin de rechtbank Amsterdam op 10 februari uitspraak deed.

Het executiegeschil spitst zich toe op de vraag of nu sprake is van een openbaarmaking van het filmpje. De rechtbank vindt van niet:

“Anders dan [gedaagde] heeft betoogd moeten de desbetreffende beelden dan echter wel zonder uitgebreid zoeken toegankelijk zijn voor het (gewone internet) publiek, zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van specifieke adressen.”

Ook annotator in het Tijdschrift voor Internetrecht, mr. F.J. van Eeckhoutte, is die mening toegedaan:

“Als het filmpje in kwestie na een zeer gerichte zoekactie op basis van specifieke niet voor het publiek toegankelijk gegevens daarna toch nog ergens op het internet is te vinden, levert het niet verwijderen daarvan geen overtreding van het vonnis op.”

 Volgens Van Eeckhoutte dient de term ‘uitgebreid zoeken’ die de rechtbank bezigt als volgt uitgelegd te worden. Als het filmpje bij het intoetsen van voor de hand liggende zoektermen pas buiten de eerste 100 zoekresultaten verschijnt, is er geen sprake van openbaarmaking. Het cijfer 100 wordt gekozen omdat Google het maximaal aantal resultaten per pagina op 100 stelt en het algemeen bekend is dat het normale internetpubliek niet verder zal kijken dan de eerste 10 zoekresultaten.

Benstout v. Dreamgirl

Op 1 september deed de rechtbank Breda in een vergelijkbaar executiegeschil uitspraak. Het betrof een webwinkel (Benstout) die de auteursrechtelijk beschermde foto’s van Dreamgirl gebruikte om zijn pikante lingerie aan de man te brengen. Benstout werd eveneens geboden om het openbaarmaken en/of verveelvoudigen van de foto’s te staken en gestaakt te houden.

Ook hier bleek dat de bewuste foto’s nog steeds te vinden waren op het internet, maar slechts door een specifieke URL in te typen. In dit geval onder andere de URL: http://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/benstout/thumb15330710.jpg.

Wederom wordt geoordeeld dat dit geen overtreding is van het dictum:

“Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan het opgeslagen houden van de foto’s op een server die niet zonder meer voor het publiek toegankelijk is, niet worden aangemerkt als een overtreding van het vonnis van 27 juni 2011.”

Dat de foto’s niet voor publiek toegankelijk zijn is onjuist. Dan zou er immers evident geen sprake zijn van een openbaarmaking.  De foto’s zijn echter slechts na zeer uitgebreid zoeken vindbaar. Waarschijnlijk verschijnen ze pas na Van Eeckhoutte’s grens van 100 resultaten pas.

Het vraagstuk doet me een beetje denken aan de meer filosofische raadsel: Als een boom in een bos omvalt en er is niemand in de buurt om het te horen, maakt het dan geluid? Ik denk dat in dit geval het antwoord ja dient te zijn. Mijns inziens brengt het feit dat een filmpje of foto op internet moeilijk vindbaar is niet mee dat er geen sprake is van een openbaarmaking ervan. Evenmin maakt het voor de vraag of er sprake is van een openbaarmaking immers uit of er daadwerkelijk iemand is die het bestand heeft gezien of ontvangen.

Daar komt nog bij dat het natuurlijk afhangt van de kennis en kunde van de zoekende persoon hoe gemakkelijk of hoe moeilijk het bewuste bestand voor hem of haar te vinden is. Elke zoekmachine gebruikt een ander algoritme om de zoekopdrachten uit te voeren, zodat een bepaald bestand bij de ene zoekmachine hoger in de resultaten zal verschijnen dan bij de andere zoekmachine. De zoekresultaten zijn bovendien afhankelijk van de cookies die op de gebruikte computer staan. Dat maakt de magische grens van 100 zoekresultaten totaal arbitrair en onwerkbaar in de praktijk.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Mark donderdag 22 september 2011 08:25

Dit zou waarschijnlijk niet opgaan voor bedreigende of xenofobe opmerkingen op een obscure hyves account zonder vrienden.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.