NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Slachtoffer onrechtmatige publicatie op internet kan naar eigen rechtbank

Slachtoffer onrechtmatige publicatie op internet kan naar eigen rechtbank

Het Hof van Justitie van de EU heeft het deze week aanzienlijk makkelijker gemaakt voor slachtoffers van o.a. onrechtmatige publicaties op internet om hun schade vergoed te krijgen.

Voor acties uit onrechtmatige daad in internationale context (zoals op internet) geldt in het algemeen dat de rechtbank bevoegd is van het land waar de gedaagde woont of gevestigd is of de rechtbank van het land waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen. Bij onrechtmatige publicaties is dat dus ten eerste het land waar de uitgever of de plaatser van de onrechtmatige publicatie woont of gevestigd is, en ten tweede de landen waar de publicatie te lezen of bekijken valt.

Wanneer het gaat om publicatie op internet zijn dus in beginsel de rechtbanken van alle landen bevoegd. Het probleem daarbij is echter dat alleen vergoeding kan worden gevorderd van schade die is opgetreden in het betreffende land. Om vergoeding te krijgen voor de gehele geleden schade, zou de benadeelde dus in alle landen waar hij in zijn goede naam is aangetast afzonderlijke procedures moeten starten.

In de recente uitspraak heeft het Hof bepaald dat de benadeelde ook terecht kan bij de rechtbank van het land waar hij het ‘centrum van zijn belangen’ heeft. Dat zal over het algemeen de woonplaats van de benadeelde zijn of een plaats waar hij een nauwe band mee heeft vanwege zijn beroep. Daar komt nog bij dat het Hof heeft bepaald dat de benadeelde bij de rechtbank van het land waar hij het centrum van zijn belangen heeft de volledige schade kan vorderen. De benadeelde kan dus voor de volledige schade bij de rechtbank van zijn eigen land terecht, hetgeen een aanzienlijk minder grote investering in geld en moeite met zich meebrengt dan een procedure in het buitenland, laat staan verschillende losse procedures in meerdere landen.

 

Lees hier het arrest

BRON: curia.europa.eu


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.