NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Slachtoffer inbraak zet inbrekers op internet

Slachtoffer inbraak zet inbrekers op internet

“Deze lui hebben nergens recht op. Ze zijn in mijn huis geweest. De maat is vol.” Dickie de Vries was het beu. Na twee inbraken besloot hij het heft in eigen handen te nemen en camerabeelden online te zetten van de twee mannen die bij hem inbraken. Dickie deed ook aangifte bij de politie, maar wilde de ‘pakkans’ vergroten door de beelden zelf ook online te zetten. De gouden tipgever stelde hij een beloning van € 500,- in het vooruitzicht. De videobeelden werden al snel door duizenden mensen bekeken.

Over de privacy van de verdachten is Dickie heel simpel. De dieven hebben volgens hem geen privacy rechten, ze hebben immers ook zijn rechten geschonden door zijn huis te betreden. Oog om oog, tand om tand dus. Dat de inbrekers mogelijk aangifte zouden kunnen doen wegens privacyschending, doet Dickie niet zo veel. Hij hoopt “voor ze dat de politie ze eerder heeft dan ik. Want ik bind ze aan een touw achter mijn auto en rij ze dan naar het politiebureau”.

Maar is dit standpunt van Dickie juist?

Alhoewel Dickie’s reactie en emoties wel enigszins begrijpelijk zijn, verzet onze rechtstaat zich tegen dergelijke vormen van eigenrichting. Zelfs inbrekers hebben privacy rechten.

De laatste jaren ontstond meerdere malen discussie over het plaatsen van beelden van inbrekers op internet. Mogen burgers videobeelden publiceren van winkeldieven, inbrekers of overvallers  en hen op die manier aan de “digitale schandpaal” nagelen?

In de meeste gevallen luidt het antwoord ‘nee’. Het online plaatsen van beelden van inbrekers door burgers is veelal in strijd met het grondrecht op privacy (artikel 8 EVRM) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ook het portretrecht (artikel 21 Aw) biedt dieven perspectieven om zich te verzetten tegen openbaarmaking van de camerabeelden, namelijk wanneer zij een redelijk belang hebben dat zich daartegen verzet.

Wanneer de gefilmde personen herkenbaar in beeld zijn gebracht is cameratoezicht een verwerking van persoonsgegevens. Gaat het om beelden waarop buiten redelijke twijfel een strafbaar feit wordt begaan, dan betreft het zelfs bijzondere (want strafrechtelijke) persoonsgegevens. Die mogen in beginsel alleen verwerkt worden wanneer de betrokkene (de gefilmde persoon) daarvoor toestemming heeft gegeven. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Zo mogen politie en het OM strafrechtelijke gegevens verwerken voor de uitoefening van hun opsporingstaken, mits zij zich houden aan de Aanwijzing Opsporingsberichtgeving. Voor de burger is het gebruik van de beelden toegestaan wanneer dat nodig is voor de bescherming van zijn belangen of de belangen van zijn personeel. De beelden mogen echter niet zonder meer openbaar gemaakt worden voor derden. 

Momenteel is een wetsvoorstel aanhangig waarmee de mogelijkheid wordt gecreëerd dat burgers beelden van bewakingscamera’s publiceren. Voorwaarde is dan wel dat eerst aangifte wordt gedaan en toestemming wordt verkregen van justitie om de camerabeelden te verspreiden.

Al met al lijkt Dickie’s handelwijze niet toegestaan. Voordat camerabeelden online worden geplaatst, moet er altijd een belangenafweging moet worden uitgevoerd, waarbij het belang van de inbreker op eerbiediging van zijn privacy moeten worden afgewogen tegen het belang van de huiseigenaar bij wie is ingebroken. Zowel in de huidige als toekomstige situatie wordt deze afweging uiteindelijk overgelaten aan politie en justitie. Dat lijkt mij ook terecht: te verwachten is immers dat beroofde burgers, zoals Dickie, deze belangenafweging minder objectief zullen verrichten en dus sneller beelden van personen online zullen plaatsen, met alle gevolgen van dien.

BRON: Cops in Cyberspace


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Vaast van Herreweghe donderdag 24 januari 2013 07:55

Het lijkt mij dat de meerderheid van de burgers de huidige wetgeving niet aanvaarden, en dat in een democratische rechtsstaat de wetgeving derhalve zal moeten aangepast worden aan de wil van de burgers, zodat Dickie's handelwijze niet bestraft kan worden.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.