NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Sil Kingma in NRC over examendieven

Sil Kingma in NRC over examendieven

Er is de laatste tijd veel te doen geweest over de "eindexamendieven". Naar aanleiding daarvan schreef ik onderstaande opinie in het NRC Handelsblad. Het stuk verscheen in de krant van 22 juni 2013.

Examendieven handelen ook inbreukmakend

Volgens mij kunnen de examendieven van het lbn Ghaldoun niet alleen vervolgd worden voor diefstal, maar ook worden aangesproken op inbreukmakend handelen.

De examens zijn werken in de zin van de Auteurswet. Voor openbaarmaking ervan is toestemming van de auteursrechthebbende vereist. Het spreekt voor zich dat die in dit geval ontbreekt. Inbreukmakend handelen lijkt daarmee gegeven.

Alleen als de examens werken betreffen die door of vanwege de openbare macht zijn openbaargemaakt, kan dit anders zijn. De verdere verspreiding wordt dan niet als een inbreuk beschouwd, tenzij het auteursecht bij wet of blijkens een mededeling op het werk zelf, uitdrukkelijk is voorbehouden. Als uitgever van de centrale examens maakt uw College onderdeel uit van die openbare macht.

Niettemin kan de vraag of het op het op de lbn Ghaldoun gestolen en door de daders openbaargemaakte examens rustende auteursrecht uitdrukkelijk dan wel bij wet is voorbehouden hier onbesproken blijven. Het enkel aan de scholen beschikbaar stellen van de examens kwalificeert namelijk nog niet als een door of namens u verrichte openbaarmaking.

Van een openbaarmaking is eerst sprake wanneer het werk op een of andere manier ter kennisneming van het beoogde publiek wordt gebracht. Aan deze laatste auteursrechtelijke voorwaarde is hier niet voldaan. De examens lagen opgesloten in de kluis van een school, waartoe slechts een kleine groep leerkrachten toegang had. Deze leraren vallen niet onder het beoogde publiek, zijnde de eindexamenleerlingen. Daarmee staat het inbreukmakende handelen van de daders vast.

BRON: NRC Handelsblad 22 juni 2013


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (2)

marco dinsdag 2 juli 2013 12:35

Zit de inbreuk er al niet voor: bij de onrechtmatige verveelvoudiging (het kopieren van de examens)? of zou dat toegestaan zijn op grond van 16b prive kopie "ter eigen oefening en gebruik"?

Sil Kingma dinsdag 2 juli 2013 13:13

Beste Marco - Dank voor je reactie. Wat mij betreft is dat een beetje een kip en het ei verhaal.

Ik ben van de volgende redenatie uitgegaan: door de hard copies uit een kluis te stelen en deze vervolgens aan mede leerlingen te tonen worden de examens eerst op ongeoorloofde wijze openbaargemaakt.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.