NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Schijnverkiezingen over Privacy Policy Facebook

Schijnverkiezingen over Privacy Policy Facebook

Facebook is sinds het begin van haar bestaan meerdere malen op de vingers getikt wegens de matige bescherming van de privacy van haar gebruikers. Nu heeft de social media koning haar privacy policy (Data Use Policy) aangepast. Goed nieuws, zou je denken. Maar in feite houden deze aanpassingen niets anders in dan een verduidelijking van de oude voorwaarden. Een hogere mate van bescherming van de privacy van de ruwweg 900 miljoen gebruikers zit er dus niet echt in. Integendeel, op sommige punten worden de vergaande bevoegdheden zelfs uitgebreid.

Toegegeven, er wordt met het vernieuwde document wel meer duidelijkheid verschaft over wat Facebook kan, mag en zal doen met de gegevens van gebruikers. Bovendien zijn de vernieuwingen nog niet doorgevoerd. De Facebook gebruikers mogen namelijk zelf beslissen over het lot van de aanpassingen. Tussen 1 en 8 juni 2012 kunnen alle gebruikers hun stem uitbrengen. Onbegrijpelijk is echter de drempel die Facebook heeft gesteld. De stemming betreffende de aanpassingen zal namelijk pas bindend zijn zodra 30 procent van alle gebruikers heeft gestemd. Dit zijn er dus 270 miljoen!

Wat kan hier de bedoeling van zijn? Het ligt in de lijn der verwachting dat deze drempel niet behaald zal worden. Op dit moment heeft pas een fractie van de benodigde 270 miljoen (182 duizend) gestemd en de stemming staat slechts nog twee dagen open.

De meeste stemmen tot nu toe luiden “tegen”. Veel mensen maken namelijk gebruik van het linkje van belangenorganisatie Europe v Facebook. Deze organisatie heeft een alternatief document opgesteld, waarin zij zelf een lijst aanpassingen voorstelt welke - volgens hun - wel een verbetering van de privacy zullen bewerkstelligen. Europe v Facebook heeft het mogelijk gemaakt door middel van het gebruik van bovengenoemde link, om tegen te stemmen en tegelijkertijd te verwijzen naar de aanpassingen die deze belangenbeweging voorstelt.

In mijn optiek zijn de aanpassingen van Facebook van haar privacy policy slechts een slim marketing trucje. Wegens de niet onberispelijke reputatie op het gebied van privacybescherming, probeert Facebook door middel van deze stemming uit te stralen dat zij wel degelijk aandacht heeft voor de privacy van haar gebruikers. Hiertoe doet ze aanpassingen die in het oor van de toch-al-niet-zo-geïnteresseerde gebruiker positief zullen klinken, maar daadwerkelijk geen verschil zullen maken.

In het onwaarschijnlijke geval de drempel van 30 procentstemmen wordt behaald, is er voor Facebook geen man overboord, gezien het feit dat er dan dus niet zoveel verandert. Wanneer de aanpassingen niet worden aangenomen verandert er sowieso niets en zodra er te weinig mensen hebben gestemd, zal Facebook de stemming in overweging nemen en zelf beslissen of de aanpassingen wel of niet worden doorgevoerd.

Zo dacht Facebook zelf de controle te behouden op de wijzigingen en daarnaast haar reputatie op het gebied van privacybescherming te verbeteren. Tot nu toe lijkt het idee echter averechts te werken. Door het initiatief van Europe v Facebook lijkt de tekortschietende privacybescherming van Facebook juist onder de loep gelegd te worden.

Mocht u nog willen stemmen, kunt u dat hier doen tot en met vrijdag 8 juni.

Door: Mathijs de VosPAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.