NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Schaarste noodzaakt delen van frequentiespectrum volgens Europese Commissie

Schaarste noodzaakt delen van frequentiespectrum volgens Europese Commissie

De Europese Commissie wil het delen van frequenties gaan bevorderen. Aanleiding is de enorme groei van mobiel en draadloos dataverkeer en dreigende schaarste van frequentiespectrum.

Neelie Kroes reageerde als volgt: “het wordt door iedereen en elk bedrijf gebruikt. Als er geen radiospectrum meer over is, vallen mobiele netwerken en breedband uit. Dat is onaanvaardbaar en daarom moeten wij deze schaarse hulpbron optimaal benutten door hergebruik en de totstandkoming van een interne markt. Wij hebben een interne markt voor radiospectrum nodig om weer wereldwijd leider op het gebied van mobiele toepassingen en gegevens te worden en om meer investeringen in onderzoek en ontwikkeling aan te trekken."

De Commissie stelt twee maatregelen voor als onderdeel van het nieuwe spectrumbeleid:

·         De lidstaten/toezichthouders moeten innovatie van draadloze diensten ondersteunen door het controleren en eventueel uitbreiden van de geharmoniseerde frequentiebanden en waarvoor geen vergunning nodig is door  maatregelen in het kader van de beschikking inzake het radiospectrumbeleid (676/2002/EG);

·         Het bevorderen van consistente regelgeving in de hele EU voor gedeelde gebruiksrechten die stimulerend werkt en leidt tot rechtszekerheid voor alle (huidige en nieuwe) gebruikers die de waardevolle hulpbron radiospectrum delen.

Een doelmatig gebruik van frequenties is zeker nuttig. Dit beginsel ligt ook ten grondslag aan de Telecommunicatiewet en het Nationaal Frequentieplan. Strategisch marktgedrag verhindert in de praktijk soms een efficiënt gebruik. De invoering van het voorgenomen beleid zal mogelijk niet zonder slag of stoot gaan en met belangstelling door de frequentiehouders worden gevolgd.  

 

BRON: Europese Commissie


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.