NL EN
 • Home»
 • Weblog »
 • Sanoma wint Playboy-zaak van GeenStijl
 • GEPLAATST OP: 13 september 2012
 • GEPLAATST DOOR: Caroline de Vries
 • GEPLAATST IN:
 • GOOGLE+: Caroline de Vries

Sanoma wint Playboy-zaak van GeenStijl

Door een link te plaatsen naar de integrale Playboy-fotoreportage van Britt Dekker, maakt GeenStijl inbreuk op de auteursrechten van Sanoma. Daarnaast levert de publicatie van de foto’s een schending van het portretrecht van Britt Dekker op. Dat oordeelde de rechtbank Amsterdam 12 september 2012. Het betreft een zeer principieel vonnis. Niet eerder oordeelde een Nederlandse rechter dat het plaatsen van een hyperlink – onder omstandigheden – kan resulteren in auteursrechtinbreuk. Sanoma werd in deze procedure bijgestaan door SOLV Advocaten.

De feiten

Op 26 oktober 2011 wordt in een uitzending van Pownews melding gemaakt van het feit dat de Playboy-fotoreportage van Britt Dekker zou zijn uitgelekt. Op 27 oktober, een week voordat het betreffende Playboy-nummer in de winkel zou liggen, plaatst GeenStijl – ondanks het uitdrukkelijke verzoek van Sanoma om dit niet te doen – een link naar de integrale, uitgelekte fotoreportage van Britt Dekker vergezeld van het bericht “Fucking uitgelekt! Naaktfotoos Britt Dekker”. De foto’s bevinden zich op FileFactory, een Australische website voor data-opslag. Het zip-bestand draagt de naam “Vet!.zip”.

Auteursrechtinbreuk

Onder verwijzing naar de relevante rechtspraak van het Hof van Justitie, overweegt de rechtbank dat voor de vraag of het handelen van GeenStijl als een auteursrechtelijk relevante openbaarmaking moet worden beschouwd, rekening moet worden gehouden met de omstandigheden van het concrete geval. Daarbij spelen volgens de rechtbank een aantal factoren een rol. Met name van belang is of er sprake is van een interventie, een nieuw publiek en een winstoogmerk.

De rechtbank stelt uitdrukkelijk voorop dat het plaatsen van een hyperlink in beginsel géén zelfstandige openbaarmaking oplevert, omdat de feitelijke terbeschikkingstelling aan het publiek plaatsvindt op de website waar de hyperlink naar verwijst.

Echter, omdat GeenStijl in deze zaak zelf, met volledige kennis van de gevolgen, de link naar de foto’s van Britt had geplaatst, terwijl de fotoreportage daarvoor slechts voor een “onbeduidend” aantal personen vindbaar en toegankelijk was, was volgens de rechtbank sprake van een interventie waarmee aan het publiek toegang werd verleend tot de fotoreportage.

Door het plaatsen van de link, heeft GeenStijl de foto’s toegankelijk gemaakt voor de 230.000 dagelijkse bezoekers van GeenStijl, aldus de rechtbank. Voordat GeenStijl de link plaatste, was het zip-bestand noch de foto’s op enige andere manier toegankelijk of vindbaar. Het was onmogelijk de foto’s te vinden door via Google te zoeken: bestanden op Filefactory worden niet geïndexeerd door zoekmachines. Filefactory is louter bedoeld als back-up van bestanden (in de cloud) en genereert geen eigen bezoekers. De website bevat geen mogelijkheid een bestand te zoeken. Ook als iemand toevallig op de site terecht zou komen, op zoek naar foto’s van Britt Dekker, dan nog zou hij daar niet in slagen. De foto’s zaten dus achter slot en grendel. Enige sleutel tot de bestanden was de hyperlink van GeenStijl.

Doordat de foto’s – als gevolg van de link van GeenStijl – toegankelijk werden voor zo’n 230.000 bezoekers per dag, terwijl ze daarvoor slechts voor een zéér beperkte kring vindbaar waren, oordeelt de rechtbank bovendien dat sprake is van een nieuw publiek.

Tot slot oordeelt de rechtbank dat ook een winstoogmerk aanwezig is, omdat GeenStijl de link onmiskenbaar heeft geplaatst met de bedoeling om bezoekers naar de website te trekken. Dat GeenStijl hierin is geslaagd, blijkt wel uit het feit dat de naaktfoto’s van Britt het best bekeken topic op GeenStijl van 2011 waren.

Op grond hiervan oordeelt de rechtbank dat “in de onderhavige, specifieke omstandigheden” sprake is van een auteursrechtelijk relevante openbaarmaking door GeenStijl.

 

Portretrechtinbreuk


Daarnaast levert de publicatie van de links naar de fotoreportage door GeenStijl een schending van het portretrecht van Britt Dekker op. Op grond van artikel 21 Auteurswet heeft Britt Dekker een redelijk belang dat zich tegen publicatie verzet. Dat is in de eerste plaats een privacybelang. Het feit dat zij ermee heeft ingestemd te poseren voor de Playboy en haar toestemming heeft verleend voor de eenmalige publicatie van de naaktreportage in de Playboy, neemt niet weg dat zij zich kan verzetten tegen de (voortijdige) publicatie van de foto’s via een andere medium (GeenStijl). Van belang hierbij is ook de context van de publicatie en de zeer diskwalificerende toon van de berichten waarbij GeenStijl de links geplaatst heeft.

Media

Het betreft zoals gezegd een uniek en principieel vonnis. Voor het eerst is geoordeeld dat een hyperlink, onder bijzondere omstandigheden, auteursrechtinbreuk kan opleveren. De uitspraak krijgt daarom veel aandacht van de media, onder meer van de Volkskrant en Webwereld.  Anders dan GeenStijl meent, betekent het vonnis echter niet het einde van het internet en is hyperlinken evenmin illegaal geworden. Zoals ook Christiaan Alberdingk Thijm – die het pleidooi voerde voor Sanoma – herhaaldelijk benadrukt, is het een bijzondere uitspraak, een spannend en interessant novum in de Nederlandse rechtspraak, maar zal die voor het internet weinig gevolgen hebben. De omstandigheden zijn daar te bijzonder voor.

BRON: Rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

 1. NAAM
 2. E-MAILADRES
 3. BERICHT
 4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
 5.