NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Samsung lijdt gevoelige nederlaag in tussenvonnis tegen Apple

Samsung lijdt gevoelige nederlaag in tussenvonnis tegen Apple

De rechtbank te Den Haag heeft gisteren in een tussenvonnis in de strijd tussen Samsung en Apple een eerste slag toegebracht  aan Samsung. Hieronder een samenvatting van dit alleszins interessante en uitgebreid gemotiveerde tussenvonnis.

In juli 2011 is Samsung drie bodemprocedures begonnen bij de rechtbank waarin zij vordert Apple te verbieden gebruik te maken van UMTS/3G-technologie in de iPhone en iPad. Ook wordt schadevergoeding gevorderd. Verder heeft Samsung de rechtbank verzocht om Apple een voorlopig verbod vanwege octrooiinbreuk op te leggen.  (afb: iPhonemania.nl)

De Nederlandse procedures maken deel uit van een wereldwijd geschil tussen Samsung en Apple over de iPhones en iPads. Omwille van de proceseconomie heeft de rechtbank bepaald dat in een comparitie de niet-technische verweren moesten worden behandeld en daarna de technische aspecten te laten bepleiten in drie aparte zittingen. De  comparitie van partijen heeft inmiddels op 17 februari 2012 plaatsgevonden, naar aanleiding waarvan de Haagse rechtbank thans dus een tussenvonnis heeft gewezen.

 

FRAND-licentie

Als meest verstrekkende verweer heeft Apple aangevoerd dat er tussen haar en Samsung een licentie voor het gebruik van de technologie bestaat. De rechtbank gaat allereerst op dit verweer in.

FRAND is een afkorting voor Fair, Reasonable and Non-Discriminatory. Deze term is door Standard Setting Organizations in het leven geroepen, om misbruik van macht ten aanzien van bepaalde standaard technologie, zoals 3G, tegen te gaan. Als een onderneming een onderdeel van een standaard wil leveren, moet zij eerst verklaren onder FRAND voorwaarden licenties te zullen afgeven. Samsung beschikt over essentiële octrooien, onder andere als onderdeel van de 3G standaard. Zij heeft ten aanzien van vier octrooien FRAND verklaringen afgelegd. Naar mening van Apple moeten die verklaringen van Samsung worden aangemerkt als een aanbod van een FRAND-licentieovereenkomst welk aanbod door Apple is aanvaard door het toepassen van de standaard (3G). De rechtbank gaat niet mee in deze stelling van Apple.

Apple kan echter niet worden gevolgd in haar betoog dat Samsung in de FRAND-verklaringen (…) reeds een licentie op FRAND-voorwaarden heeft aangeboden. Die FRAND-voorwaarden zijn immers niet gespecificeerd in de FRAND-verklaringen. Partijen kunnen dus niet worden geacht reeds op basis van die verklaringen wilsovereenstemming te hebben bereikt over die FRAND-voorwaarden.”

Ook meent de rechtbank dat het enkele toepassen van de 3G-standaard niet kan worden aangemerkt als aanvaarding van een FRAND-licentie.

 Het enkele gebruik van de standaard impliceert niet dat de gebruiker een licentieovereenkomst met Samsung wil aangaan. Ten eerste kan de gebruiker van mening zijn dat zij geen licentie nodig heeft, bijvoorbeeld omdat er sprake is van uitputting, een ongeldig octrooi of een niet-essentieel octrooi. Ten tweede kan het zijn dat de licentievoorwaarden, zoals de hoogte van de verschuldigde licentievergoeding, niet acceptabel zijn voor de gebruiker, ook al zijn die voorwaarden fair, reasonable en non-discriminatory. Kortom, Samsung hoeft in het algemeen niet aan te nemen dat iedere gebruiker een FRAND-licentie wil en niet iedere gebruiker hoeft te verwachten dat zij door het enkele gebruik van de standaard contractueel gebonden is jegens Samsung. Dit geldt eens te meer nu over de vraag welke voorwaarden FRAND zijn de nodige discussie mogelijk is, zoals in deze procedure.”

Langs de lijnen van de FRAND-licentie redt Apple het dus niet.

 

Qualcomm baseband chips

Een andere stelling van Apple is dat de rechten van Samsung ten aanzien van de iPhone4S zijn uitgeput. Hierin wordt gebruik gemaakt van baseband chips van Qualcomm. Samsung heeft zich in artikel 5.6 van haar overeenkomst met Qualcomm voor de baseband chips verbonden haar “Licensee Essential Patents” niet te zullen inroepen tegen “any Qualcomm Customer or any of its Affiliates.”  Verweren van Samsung, onder andere inhoudende dat Samsung deze sublicentie heeft herroepen, stranden. Volgens de rechtbank kan dat  betoog niet slagen “omdat de rechten die Apple aan artikel 5.6 van de overeenkomst met Qualcomm kan ontlenen, geen sublicentie betreffen, maar een rechtstreeks jegens Samsung werkende aanspraak. De bepaling betreft immers een convenant van Samsung ten behoeve van klanten van Qualcomm zoals Apple.”

 

Intel baseband chips

Een soortgelijke stelling neemt Apple ook in ten aanzien van de baseband chips die Apple in haar andere smartphones en tablets gebruikt, afkomstig van Intel. Partijen leggen de bepaling in de overeenkomst tussen Intel en Samsung, waarop Apple baseert dat de rechten van Samsung jegens haar zijn uitgeput, verschillend uit. Apple heeft om haar stelling te onderbouwen aangebonden een verklaring te overleggen van een deskundige in het Amerikaans recht, nu de betreffende overeenkomst moet worden uitgelegd naar het recht van de staat New York. Zij heeft deze verklaring niet eerder kunnen overleggen. De rechtbank overweegt dat als deze verklaring haar overtuigt, moet worden aangenomen dat de rechten van Samsung zijn uitgeput. Overtuigt deze verklaring de rechtbank niet, dan wordt het beroep op uitputting afgewezen.

 

Misbruik van bevoegdheid/precontractuele goede trouw

Nu nog niet vaststaat dat de octrooirechten van Samsung, anders dan die ten aanzien van de iPhone4S, zijn uitgeput, komt de rechtbank ook nog toe aan de beoordeling van de verweren van Apple dat Samsung misbruik van bevoegdheid maakt dan wel in strijd handelt met de precontractuele goede trouw. De rechtbank gaat mee in dit verweer.

 In dit geval moet het gedurende onderhandelingen over een FRAND-licentie instellen van de verbodsvorderingen als misbruik respectievelijk strijd met precontractuele goede trouw worden aangemerkt. De dreiging van het gevorderde verbod zet Apple namelijk onder oneigenlijke druk om tijdens die onderhandelingen in te stemmen met licentievoorwaarden die niet FRAND zijn.”

Stellingen van Samsung dat Apple al voor de onderhandelingen begonnen was met het gebruik van 3G in haar produkten en dat Apple helemaal geen FRAND-licentie wil, worden door de rechtbank verworpen. Hier lijkt Samsung iets te hebben laten liggen in de procedure.

Daarbij stelt de rechtbank voorop dat Samsung niet heeft betoogd dat de gestelde onwil van Apple blijkt uit het feit dat Apple het aanbod dat Samsung haar had gedaan, heeft verworpen. Integendeel, Samsung heeft onderstreept dat haar aanbod moet worden gezien als “openingsbod” en dat Apple, als zij het daar niet mee eens was daarover in gesprek kon treden of een tegenbod kon doen. Dat is precies wat er is gebeurd.”

De manier waarop partijen zich opstellen in de onderhandelingen en hoe een en ander later in een procedure wordt uitgelegd, kan, zo blijkt uit de beoordeling van de rechtbank, doorslaggevend zijn. Ik ben ervan overtuigd dat deze uitspraak van invloed gaat zijn hoe partijen zich opstellen in onderhandelingen over een FRAND-licentie en met name hoe zij een en ander als mogelijk later bewijs vast zullen leggen. Mogelijk zal dit een negatieve invloed hebben op het snel, open en constructief bereiken van resultaat in onderhandelingen.  

 

De rechtbank concludeert uiteindelijk dat de verbodsvorderingen zullen worden afgewezen, evenals de gevorderde recall en vernietiging. Ook de overige vorderingen betreffende de iPhone4S worden afgewezen, aangezien de octrooirechten met betrekking tot dat product zijn uitgeput. De rechtbank houdt echter de beslissing over een en ander aan, in afwachting van de akte met de verklaring van de deskundige in het Amerikaans recht en de pleidooien ten aanzien van de technische verweren, zodat later in een vonnis op alle vorderingen kan worden beslist.

 

Hierin lijkt nog een hele kleine opening voor Samsung te zitten, die dus ten aanzien van de niet-technische verweren een nederlaag heeft geleden. Er is immers nog niet in het dictum over de vorderingen beslist, dit wordt door de rechtbank nog vooruitgeschoven. Samsung zal dus in de pleidooien alles uit de kast moeten halen. De discussie over de iPhone 4S lijkt vrijwel definitief in haar nadeel beslecht, maar ten aanzien van de overige iPhones en tablets heeft zij nog steeds een kans. Ik houd u uiteraard op de hoogte.

 

Lees hier de uitspraak op Rechtspraak.nl: LJN: BV8871.

 

BRON: Rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.