NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Sabam onderneemt opnieuw juridische stappen tegen internet providers

Sabam onderneemt opnieuw juridische stappen tegen internet providers

Sabam – de Belgische beheersmaatschappij die toestemming verleent voor het gebruik door derden van muziekwerken van auteurs, componisten en uitgevers (vergelijkbaar met het Nederlandse Buma/Stemra) –  is de afgelopen maanden veelvuldig in het nieuws geweest.
Zoals bekend, ving de organisatie recent twee keer bot bij  het Europese Hof van Justitie.

In de bekende zaak tegen internet access provider Scarlet probeerde Sabam op te treden tegen het feit dat abonnees van Scarlet zonder toestemming auteursrechtelijk beschermde werken uitwisselden via peer-to-peer netwerken. Sabam vorderde – en de Belgische rechter wees de vordering in eerste instantie toe – dat Scarlet een filtersysteem invoerde om het illegale downloaden van bestanden te voorkomen. Het Hof van Justitie sprak zich echter resoluut uit tegen een dergelijke algemene filterverplichting: zo’n filtersysteem is in strijd met het verbod om een internet service provider een algemene toezichtverplichting op te leggen (neergelegd in artikel 15 van de richtlijn Elektronische handel) en met de fundamentele rechten van de betrokkenen, namelijk de vrijheid van ondernemerschap van de ISP en de bescherming van persoonsgegevens en de vrijheid van informatie van de gebruikers.

Vorige week, in de zaak Sabam/Netlog, oordeelde het Hof dat ook een hosting provider (in dit geval de sociaal netwerksite Netlog) er niet toe verplicht kan worden al het internetverkeer van haar klanten te filteren en waar nodig te blokkeren.  De juridische redenering van het Hof was exact dezelfde als die in de Scarlet/Sabam-zaak.

Deze twee uitspraken van het Hof maken duidelijk dat het opleggen van filterverplichtingen aan ISP’s uit den boze is. Daarom overweegt Sabam nu iets anders. Zij is (wederom) voornemens om juridische stappen te ondernemen tegen Belgische internet service providers, alleen dit keer komt de vordering erop neer dat de providers 3,4 procent van de jaarlijkse abonnementsprijs die internetgebruikers betalen, afstaan aan Sabam, ten behoeve van de bij haar aangesloten auteurs. De vergoeding, die neerkomt op één euro per abonnee per maand, zouden de ISP’s moeten betalen omdat zij – aldus Sabam – beschermde werken via hun netwerken openbaar maken en daar aan verdienen.

Deze oplossing  lijkt op het eerste gezicht veel weg te hebben van een zogenaamde “download of filesharing-heffing”, iets wat mijns inziens een goede oplossing zou kunnen zijn voor het probleem van de handhaving van auteursrechten op het internet, die recht doet aan zowel de auteurs en de informatievrijheid. Een “downloadheffing”, of meer in zijn algemeenheid een legalisering van wat er op internet gebeurt, is echter niet het doel van de voorgestelde heffing. Sabam wil slechts dat ISP’s een vergoeding gaan betalen voor de “mededeling aan het publiek”, zoals ook  kabelmaatschappijen licenties betalen voor het aanbieden van televisie.

Ik ben benieuwd hoe de Belgische rechter over dit vraagstuk – maken ISP’s werken openbaar? – zal oordelen. Mocht de zaak t.z.t. voor het Hof van Justitie komen, dan zou dit best wel eens de derde nederlaag voor Sabam kunnen worden.

 

BRON: datanews.be


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.